ZselenszkyZselenszky Tamás

[...]

én
- Ma hangosan nevetve ébredtem.
Álmomban Bálint Tóth egy falusi házban, a padlódeszkán ülve egy társasjáték játékszabályait kezdte felolvasni.
Mondtam neki, hogy addig én elmegyek egy futásra, lehet fel is mászok a hegyre. Este volt, sötét, a közvilágítás már működött. Futottam a hegy felé. Közben furcsa volt, de golyóstollak voltak a járdán... egyet fel is vettem, néztem, de mondtam magamnak, most futok, és ha fel is megyek a hegyre, nem lesz jó, ha a zsebeimet telerakom tollakkal... szóval, ahogy felvettem, el is dobtam ismét a tollat. A hegynél úgy döntöttem, hogy megmászom. A mászás rendesen sokáig tartott, én végig álmodtam az egészet. A csúcs meghódításakor egy vályogfalat találtam, amin lyukat kellett ütnöm, hogy fogódzó legyen. A falon volt egy jel, és ahol a jel volt, ott vájtam ki egy részt. Átnéztem rajta, és a falon túl, a csúcson gyönyörű emberek álltak egy tűznél. Egy szépséges nő jött oda hozzám, és megfogta a kezemet, míg a többiek tovább bontották a falat, hogy átférjek rajta. Segítettek. Felértem.
A következő kép az volt, hogy már világosban visszaérek a házhoz, belépek, és Tóth ugyanúgy ott ül a padlón, és valami olyasmi mondatnál járt éppen, hogy "ez nem vonatkozik arra, ha a játékos"... stb. Ekkor elkezdtem nagyon nevetni.
- Én lefutottam egy távot, megmásztam egy hegyet, visszajöttem, és még mindig a játékszabályokat olvasod? Ennyire kib...szott bonyolult játékot, ember!
Ekkor Ő is felismerte, hogy ez nagyon muris, és a rá jellemző csendes, vagány humorral elterült a padlón, aztán együtt nevettünk, hogy tényleg, ez mekkora szar játék már...
----
Fejtegethetik:).

A jel az álomból:

A jel az álomból

[...]

én
- van olyan, aki álarcban követ el bűnöket... van olyan, aki álarcban cselekszik másokért
van, aki a jóság ruhájába bújva árt... van, aki mogorva, morgós de jótevő
van, aki az igazság nevében hazudik... van, aki a hazugságban is maga az igazság
a híradók világában a látszatnak hisznek, és nem az igazságnak
fontosabb lett a bizonygatható, mint a valóság...
fontosabb lett a jobb, és a bal, mint a befelé, és fölfelé....
jobbulást kívánok

[...]

YX
- nincs lehetőség „visszamenni” egy-egy adott életszakaszba, és meggyógyítani azt, ami akkor fájt, ami hiányzott?

én
- de van: regressziós hipnózis... erre van:)
valamint létezik gyónás, megbocsájtás... magunknak is...
------
a bűneink is mi vagyunk, minden fontos, ami ide hozott, ahol most vagyunk...
ezért rázott a hideg az első perctől a dianetika-scientológiától... akik "engramokat törölnek"... míg "clear" nem leszel...
kérem, nem az a cél, hogy meg nem történtté tegyük a léteket, hanem az, hogy megéljük, és teljesek legyünk általuk..
nem megsemmisíteni kell a bűneinket, hanem beismerni, megbocsájtani... és bocsánatot kérni, fogadni...
mindazzal együtt vagyunk egészek, ami idáig hozott....
----
elismerni, hogy gyengék, esendőek vagyunk... megbocsájtani... magunknak is... húzni egy vonalat, és a szeretet, a bölcsesség, a világosság, az élet családjához tartoztatni magunkat...
esti imáim lényege...

[...]

én
- Az abszolùt semmiből, hogy lehet valami? A legeslegeslegeslegelső törtènès. Isten, a legelső mozzanat. Ha semmi sincs , semmi de semmi, se informàciò sem erők semmi, ès egyszer csak ... valami van. ....????

én
- az ürességből lesz:)
az üresség nem semmi, hanem minden..
"az üresség nem semmi, hanem minden;
az üresség teljesség; a semmi nincsen." ('lensky mob - ne felejts el lélegezni c. dal)
úgy is hívják: információ.
a gondolatunk semmi? nem semmi...
"kezdetben vala" az információ... világosság, és élet... üresség... abból lesz az üresség gondolata, az teret képez, a térben pontokat... ezek fodrokat, a fodrok perdülnek, fodraik összeérnek...
az összeéréstől interferálnak, az interferáló rezgések hanggá lesznek, a hangok fénnyé sűrűsödnek... ekkor a hang, a szín, a hő jelenik meg.. különböző frekvenciákon... minden lehetséges frekvencián...
a hang által differenciálódnak az ősformák... az ősformákra hangolódik az anyag... és rágyűlik... az anyag az ősformákon a látható világ, ezt belakja az élet... az élet, az anyag, az ősforma... együtt az élőlény...
a világosság anyagtalan... a fény már anyagi
a gondolat, információ anyagtalan... az ige a küszöb, a hang már anyagi... amit a hang okoz, az az ősforma... és az anyag... és a frekvenciák... és a világok..
és azoknak lényei...
az élet anyagtalan... a lét már anyagi...
a lélek anyagtalan... a test anyagi...
stb... stb...
ott van leírva a Méhdi levelei Smirnához c. kötetben...
"A szemmel látható, kézzel fogható, érzékszervekkel érzékelhető dolgok csupán a teljes világ kisebb hányadát teszik ki; a nagyobb hányada láthatatlan, mérhetetlen. A szavakkal, számokkal kifejezhető dolgok az összes dolognak csak a kisebb hányadát teszik ki; a világ nagyobb hányada számokkal, és szavakkal kifejezhetetlen. A legnagyobb sebességgel csak kétszer lehetsz ugyanabban a pontban a végtelenségben utazva; a nyugalomban, viszont, végtelenszer lehetsz az örökben, teljesben, egészben. A rezzenő anyagvilágok frekvencia-szirmai közti térben a sokadalom, a tagozódás, a tagolódás, a kölcsönhatás, a legkisebb ellenállás elve, a gravitáció-jelenség , a sokadlagos törvények ereje érvényesül. Ezek azonban csak a jelei, következményei a láthatatlan elsődleges törvények, az Eredet-információ, a Primordiális Logosz, az Abszolútum, az Egy jelenlétének, ragyogásának, áradásának. Ahogyan az alapinformáció a maga legfinomabb, rezzenetlen szférájából átlényegül gondolattá, majd rezdüléssé, hanggá, ahogyan az alapvilágosság legfinomabb, rezzenetlen lényege a maga anyagtalan szférájából elkezd rezzenő fénnyé sűrűsödni, és hatni, működni, megjelenik a sok-sok rezzenő szféra, frekvencia-szirom. Az Élet létvirágot, lét-hagymát terem. Minél sűrűbb, nehezebb, durvább frekvencián rezdül egy-egy szirom-világ, annál nehezebben marad benne éber az Eredet-lélek. Az Egy folyamatosan árad, a világok, és lényeik folyamatosan fogadnak, de a sűrű, nehéz, durva világok lényei nehezen, vagy egyáltalán nem maradnak ébren a valóságban."

így lesz a semmiből valami... hogy nem a semmiből lesz.... hanem az ürességből, ami a mindenség eredője, lényege, és célja... kitöltője, és magában foglalója.
a kérdés pontatlan... mert nem a semmiből lesz valami.
a semmiből semmi sem lesz.
az üresség pedig mindenség.

XY
- De mi az ami üres? Hogy jött lètre az üressèg lehetősège?

én
- erre nem tudom a választ...
mert aggyal nem tudom... és így szóval sem...
de a lélek tudja:)
azt hiszem, erre Önnek is csak a lelke fogja tudni...
csak közel vagyok a lelkemhez, aki tudja:)... hogy mindig is volt... ha nem is mindig létezett, de mindig is volt, és élt.

XY
- Ez A létkérdés! Állítólag Nobelt kap aki választ talál erre! ... vicces :-)

én
- megválaszoltuk...
de ezért sosem fog Nobelt kapni senki, mert a Nobel egy tudományos díj... a tudomány pedig a korlátai között pattog. Sosem fogják aggyal meglátni, és szóval elmondani... max verssel, csókkal:)... mert aggyal max. a küszöbéig lehet eljutni... és a küszöbön túlra max. a költészet-állapottal... és amit keresnek, az annál is teljesebb...
a tudomány abszolútumában találnák csak, amit keresnek... de az már nem tudomány, hanem annak teljessége... ami nem fér meg annak korlátai között, hanem több azoknál.

XXY
- Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a tudomány a matematikára, jobban mondva a logikára épít. Bár a logikában használunk olyan kifejezéseket, hogy igaz és hamis, és lehet valami akármennyire logikus vagy logikátlan, az igazságot mindig a valóság határozza meg. Röviden, nem várhatjuk el, hogy a logikai konstrukciók teljesen lefedjék a valóságot, ha így van, ha nem. :)

én
- így van... de amíg az emberek 99,99999999999%-a aggyal akar valamit, bármit, mindent, addig rá...sztunk a kérdéssel kapcsolatban.
mondhatnám: "az igazságot mindig a valóság határozza meg" de a valóság aggyal, elmével felfoghatatlan; ergo tudománnyal, logikával sem...
szívvel, lélekkel felfogható, és megélhető... maximum. na, most tessenek oda menni a Nobel díj bizottsághoz, hogy legyenek kedvesek a tudomány korlátai közül annak abszolútumába, a logikából a szívbe, az elméből a lélekbe teljesedni, és adni egy díjat a Mária tükre csoportnak a felfedezéséért:)... hehe:)

XY
- Vòt-nincs:)

én
- nem mindig létezett, de mindig volt, és élt...
az Élet örök; a lét múlandó...
"kezdete csak a romlásnak volt; vége is csak annak lehet..." ('lensky mob)

[...]

YX
- Lehet-e, szabad-e erre a kérdésre válaszolni?: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

Nem örök érvényű és nem egyértelmű.
Homályos eljövendők lehetnek benne.
Mert ezek szerint az országgyűlésen múlik minden. Mely országgyűlésről most tudjuk, hogy valószínűsíthetően nem járul hozzá a kötelező betelepítéshez.
De...hm...és egy következő országgyűlés?
Másik: demokrácia. Adva van egy kérdés. Amire a válaszom nem. Azért nem, mert az én életemet negatívan befolyásolja. Vagyunk még 49%-ban ilyenek.
És 51% az, akinek a válasza igen, mert nekik meg jó.
Mitől igazságos az a rendszer, ami 49% életét szarba sem veszi "a többség (mekkora többség) így döntött" alapon?
Mitől? Semmitől.
Kérem a királyomat.

És ha már itt tartunk, mitől vannak feles, kétharmados, négyötödös törvények? Ki súlyoz? Ember? Isten?

én
- a demokrácia nem igazságos, hanem egyenlítős...
az egyenlőség nem igazságosság.
nem az.
az igazságos az lenne, ha pl. egy zenekarban, ha egy tag nem akar valamit, az már nem lenne... a zenekar csak azt valósítja meg, amit minden tag meg akar.
ez az igazságosság.
egy társasházban, most, ha a többség megszavaz valamit, ami lakásonként félmilkába fáj, akkor az öreg néninek kötelező félmilkát fizetnie... ha nincs neki, akkor is... mert demokrácia van.
a demokrácia nem igazságosság. az egyenlőség nem igazságosság. az egyenlőségjel szétválasztja az egyenlet részeit...
egyedül az Egyben van igazság.
---
ha különböző magasságúakat ugyanolyan sámlira állítod, hogy átlássanak a palánkon, nem fog mindenki átlátni... ez egyenlőség, és igazságtalanság.
ha viszont mindegyiket akkora sámlira állítod, ami az ő méretéhez illő, és segít átlátni, az az igazságosság.

A "kérem a királyomat" részre egy regényt tudnék írni. Egyelőre annyit, hogy a királya Önben már ott él, és ez jó alap. Ha most, a rendszer, a nép ilyen minőségében lenne királyság, nagyobb lenne a szenvedés, mint most. Nem elég a királyság, mint rendszer. Igazi, égi, szakrális, bölcsességgel, szeretettel, gondoskodással, élettel, világossággal a középpontjában működő... éltető, ragyogó, gyógyító királlyal, és néppel valósulhatna csak meg úgy, ahogyan annak valóban kellene.
Tessenek előbb ilyenné lenni, és akkor jöhet a király, a királyság! Egyelőre azt is, Őt is pokolbéli játszmákra adnák.

« Újabb bejegyzésekRégebbi bejegyzések »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14