ZselenszkyZselenszky Tamás

[...]

YX
- Miért vannak Hold imádó, és Nap imádó népek... külön?

én
- Nem kell azonnal a legbonyolultabbra gondolnunk. Ahol a népek sivatagokban, vagy hasonló helyeken éltek, ott főleg a Holdat tisztelték; ahol a népek zöldebb helyeken élhettek, ott főleg a Napot.
Voltak, ahol istennőt, voltak, ahol istent szerettek inkább. Nem szabad elfeledni azonban, hogy ez tulajdonképpen nem sokisten hit, hanem egy Isten két aspektusa. Az abszolút egy maga az Egy, és a többiek már az aspektusai, esetleg teremtettjei, és azok teremtettjei.
Minden istenséget tisztelünk, és szeretünk; de mindenek előtt tudjuk, és legjobban szeretjük az összes eredetét, okát, és forrását: az Egyet.
Ha ilyen népek, ezen összevesznek, azzal egy fölösleges, és értelmetlen konfliktust vállalnak, miközben élhetnének szépen is. Olyan ez, mint amikor a férfiak, és a nők a másik nemmel vetélkednek, hogy melyik a jobb. Nem az a lényeg. Adják egymásnak ajándékba, amijük van, és fogadják szeretettel:). Tudják, hogy mi a folklór, és miben áll, ami nem csak folklór, hanem égi, bölcsesség-hagyomány!

[...]

YX
- a manicheizmus szinkretizmus?

én
- Az aktuális kutató-előadók a mostani judeo-keresztény vonulatok előtti kereszténységre utalva, gyakran említik a manicheizmust. Máni apostol - ahogyan magát nevezte - tanításai azonban inkább egy hidat képeznek a valódi, legősibb, kereszténység előtti "kereszténység" és a mostani között. A manicheizmus nem a legrégibb "kereszténység". Inkább a buddhizmus, a legrégibb "kereszténység" kohéziója, kiegészítve ezzel-azzal. Erre jött aztán a judeo ráhatás, a zsinatok, szakértések, és visszaélések, érdekek kora. A valódi legősibb "kereszténység" nem a keresztre feszített Krisztusra vezethető kép miatt "keresztesség". A kereszt jelkép miatt feszítették keresztre Krisztust, és nem azért használjuk a keresztet jelképként, mert arra feszítették. Az eredeti, ősi kereszt jelkép a négy égtáj, azaz a világ, valamint a fény jelölésére volt használatos. Nem térek ki minden jelentésére. Amikor keresztet rajzolunk, és azt mondjuk, vallásunk a kereszt vallása, tulajdonképpen azt mondjuk: vállalásunk a Világosság.
A Világosság, Élet, szeretet, bölcsesség, barátság a mi hitünk, és hozzáállásunk. Gondoskodunk a világról, és gyógyítjuk azt.
Mánit a Nyugat Buddhájaként, és a Kelet Krisztusaként emlegették. Ha a világ nem a korrupciót választotta volna, akkor az Ő kereszténységgel kiteljesített buddhizmusa újabb alkalmat nyújtott volna arra, hogy általa a világ megmenthesse magát.
Így van ez cirka ötszáz évenként. A világért leszületik egy emlékeztető tanító, és a világnak inkább a korrupció kell. Eltelt újabb ötszáz év... reméljük, a világnak végre nem a korrupció lesz a választása!

MÁNI/GYÖNGY
Az alábbi írás egy http://zselenszky.blogspot.com berkein belüli saját "fordítása" Mánitól származó néhány mondatnak. Interpretálta, és jogilag kompetens: Zselenszky.
A honlapra, és rá hivatkozás feltétele mellett a szöveg szabadon terjeszthető, felhasználható.

GYÖNGY

Máni himnuszai

Mint a tengerek habjaiból a gyöngyöt, úgy emeli ki az Élő Szellem az embert az ő küzdelmeiből.

01. Máni, aki magát az Élő Jézus apostolának nevezi, így szól: Máni vagyok, Jézusnak, a Körőstenesnek apostola, az Igazság Atyjának akarata által. Általa létezem, belőle vagyok, benne van minden, és mindenben Ő van. Soha el nem fogyó Élet Ő, örök éltű, örökkévaló, végtelen, teljes, egész EGY. Az igazság, amely bennem élő, megosztatott, felmutattatott mindannak is, aki velem tartott. A békéseknek békességet osztottam, és reményteli szavakat beszéltem az örök nemzetségnek.
02. Befogadtam azt, aki igazságban tudott járni, mutattam, hogyan kell lépni a felfelé vezető csapáson.
03. Én írtam saját kezemmel e halhatatlan sorokat, és elhelyeztem bennük az érteni, tudni, látni valót. Hatalmas tetteket, nagyszabású történéseket beszéltem el. Áldásos jelek ezek, és jó hír mindahány.
04. Élő Ősten által nekem felfedett igazságot mutattam fel. Kiálltam mindenekért, mindenek elé, hogy tanúsítsam, látom is mindazt, amiről szólok: a kinyilatkoztatottakat.
05. Dicséret illeti Mánit, és szent választottait. Áldással teljes, szűzi lényegű lélek, kívánom, hogy Világosságban győzedelmeskedj! Atyánk, ki mennyei trónuson székelsz, Aki magad Világosságából áradsz a mi fényünkké, bocsásd meg eltávolodásunkat!
06. Világosság, fenség birodalma vagy, kérünk Téged, gyakorold bennünk végtelen kegyelmed!
07. Tizenkettő erő megmérhetetlen házai; korok, melyek nem múltok, csak teltek! Világosság-atya koronája vagytok!
08. Áldott Nap udvara, pirkadat, az EGY Ősten őstenségei örülnek meg jöttödre.
09. Áldottak vagytok, ti örök szépségű virágok, kiknek a Magasságos EGY a gyökeretek; Ősten gyermekei a fény szülőhonából.
10. Öreg Ősten, Örök Atya, Te Élet, és annak adója, első szeretetben megjelent Őstűz, megtörted az ellenkezőket. Igeként hatalmas tett vagy, ám megdicsőült, nyugalom is: Élő Manasz. Győző vagy Te a lázadáson.
11. Világosság és szeretet, a Föld megmentésére viselsz koronát! Győzelem!
12. Énekeljetek a dicsőségesnek, a bölcsnek, a győztesnek!
13. Hajnal szelleme, ébredő fényesség, fényőstenségek, fényapák, fenséges fejedelmek, megannyi nagy ős, a legyőzhetetlen ország lakói, valamint az öt nagyapa örömteli imát zeng most. Dicsérik a fényük forrását, a bölcsességben győzedelmest!
14. Aki tudja, hogy szereti őt a Világosság-atya, az Örök Ige, Aki maga az Igazság, a Teremtő mester, ki új kort épít, az Erő-fény árasztója, Élet-atya, Akiből Élet származik, dicsérik Őt, az áldást magát, az általunk áldottat, a bölcsességben győzedelmest!
15. A diadalmas, háromszorosan Atya, a Fény tizenkét szolgálólánya, a vezetők, a vigyázók, a kormányosok magasztalják a bölcsességben győzedelmest!
16. Dicsőség fényoszlopa, Ősképek hatalma, a szél, a víz, a tűz kerekének forgását látó angyalsereg dicséri az Egyetlent, a bölcsességben győzedelmest!
17. A tündöklő Nap, a Hold, a sok csillag, a Világosság szolgálói, a ragyogók, az értelem-fény, a Bíró, ki igazságot ítél, dicsérik a bölcsességben győzedelmest!
18. Földi és égen járó testek; csillagsereg is lantot, hárfát penget, boldogan dicséri a bölcsességben győzedelmest!
19. Hegyek, folyók, más vizek, szél lehelte pára, és a négy kozmikus test, a virág ruhájú fák, az illatozó kertek dicsérik a bölcsességben győzedelmest!
20. A Szellemtől bölcsek, az apostolok, az igazak népe, kik magukat Merkúr testének vallják, meg a Világosságot tisztelő papság dicséri a bölcsességben győzedelmest!
21. Énekeljétek, amit az angyalok! Áldjátok az Atyai Értelem fényét, a teljesség bölcsességét! Öröm fiai, a Napok Napját áldjátok; az Erőt, a Mindenható Igét, Hatalmat, dicsérjétek a bölcsességben győzedelmest!
22. Énekeljünk most mindannyian! Daloljunk Máninak, Élő Ősten emberének, e szentté lett, teljessé vált napon!
23. Örömmel eltelve tanuljuk meg a Jézus általi Élet-kinyilatkoztatást! Legyen ünnep e nap, dicsérjük mi is a bölcsességben győzedelmest!
24. Égjenek lámpásaitok, olaj legyen korsóitokban, álljatok őrt a Trón ünnepnapján az öröm vőlegénye felett! Atya jóságának fénysugarát befogadva dicsérjétek a bölcsességben győzedelmest, a Paraklétát!
25. A fény fiai, nemzetsége vagyunk. Halmozzuk el Mánit virágainkkal!
26. Örvend Jézus, a Fiú, és boldogan koronáz meg Téged, Máni! Amit Ő épített és romba döntöttek, Te helyre hoztad. Az Ő ösvényét, mit elrejtettek, te ismét leleplezted! Elpalástolt tanítását újból izzóvá szítottad! A bölcsességet előhívtad beszédeiből.
27. Igétől várandósak, felszenteltek vagyunk, dalkoszorúval ékesítjük fejét! Kik együtt énekelnek, mintha rózsát adnának kezeibe! Igazsággal ítélőnek győzelme ez, ki diadala trónusán székel. Részünkül jusson Ő, mi hívők vagyunk, és kiválasztottak!
28. Atyánk kifejezhetetlen nagyság. A Fiú a mérték fölötti türelem, tűrés. A Szent Szellem az Élet adó.
29. Atyánk öröktől rejtező, a Fiú idegen e kerekségen, a Szent Szellem a korokon átívelő út adományozója.
30. Atyánk a magát teljesen ismerő Mindenség. A Fiú a magát létre hívó Ige. A Szent Szellem a csenddel jelentést idéző, rejtett igazságot előhívó.
31. Atyánk a Mindenség, és annak Mindenható ura. A Fiú az Atya engedelmes gyermeke. A Szent Szellem a korok fényessége, világok Világossága.
32. Atyánk pecsétjele rajtunk a csenddel hallgató száj. A Fiú jele mirajtunk két kezünk nyugalma, békéje. A Szent Szellem jele bennünk a fehér szűziség.
33. Atyánk jele a Szeretetünk. A Fiú pecsétjele, hogy megismerjük a bölcsességet. A Szent Szellem pecsétje, ha teljesítjük a szeretet iránymutatását.
34. Atyánkra találtunk: csendes ajkunk jelzi. A Fiúra leltünk: békés kezeink mutatják. A Szent Szellemet találtuk: szűziségünk fehére hirdeti.
35. Nem kimondott szó alkotja birodalmadat, hanem az erő, mely által az eredeti hang fénnyé lehet.
36. Ez az erő él szívemben is, amely csupán öt szót tart magában, míg ajkam, beszédem szórengeteget fecseg.
37. Öt fa növekszik Atyánk kertjében is, öt szűzi lány közelít olajjal bő mécseseket hozva. Menyegzőjüket tartják a vőlegénnyel. Mindannak, aki hivatalos a családjába tartozni, átadja az Atya öt irányadó szavát.
38. A Szent Szellem öt erejében, ott a jó. Őt fogadja a Lélek öt szerve. Ezen öt hatalom az uralkodó elejétől fogva. Mindahány az Egyetlen Szellemből fajul.
39. EGY Ősten, és mégis: rejtett is, megnyilvánuló is, az Életig visszavezethető lét, az örök csendben nyugvó, de mégis suttogó.
40. Lantod zengesd, Lélek!
41. Énekelj a családdá lettekért, az ezzel szenteltekért!
42. Dalold: Őstenem, Életem, összetartó építőm, és eredetem, Teremtőm!
43. Mélyen bensőmben szeretem Jézusunkat, a Segítő Szüzet, valamint az építő, alkotó, tevékeny ősteni értelmet.
44. Mélyen bensőmben dicsőítem az Atyát, a Fiút, a Szent Szellemet.
45. Fáradhatatlan szívvel zengjünk a megszenteltekért!
46. Jó úton jártál, Őstenember, az Ősten-erők szeretete övez, el ne bukj!
47. Halld, egyfolytában hívnak Téged, Nem rónak fel semmit, mi volt, ha többé nem tekintesz vissza.
48. Előre nézz, s úgy visszanéz az Ősten, s eltökélt legyél, különben szenvedni fogsz!
49. A szenny kezét, lábát kötözd meg, vesd vissza a sötétnek a mocsok-lénytestet!
50. Megszépül az a galamb, amelynek szavát a fiókái hallgatják. Jó a pásztor, ki legelteti a nyáját.
51. Dicsőség Dicsősége, Fejedelme, Királya! Az Élő Tűz, Víz, Szél három hatalmának kerekét mozgatod Végtelen, Örökkévaló Mindenség-önvalódból kiindulva; mozgatod az Első Manasz arzenálját.
52. Ősteni vándor, ősképek őrizője, hordozója, ki a kerekség mélyén jársz, kezedben a teremtés felelősségének súlya.
53. Olyan Hold, mely álmot nem ismer. Olyan Nap, mely felemeli a tisztává minősültet.
54. Teljes, végtelen boldogság, győzelem! Atyja jele, pecsétje Ő: Atya arca az Ő arca.
55. Megszentelő, meggyógyító Jézus, Te Élő Lelkek megtartója: kereső vándorok ösvénye, Élet kincséhez vezető út kapuja!
56. S Te, a Teremtő szeretett leánya, Fénynek áldott, szépséges szűzisége! Gyönyörűség vagy, melytől megszégyenül mind a romlás úrhatnám népe.
57. Mánival a Paraklétával, ki Atyátok nektek is, úgy pendültök egyazon hangként, ha távol marad tőletek az aggodalom.
58. Mennyeiek, ősteni lényként már tudjátok: mindannyiunk lénye azonos a középben.
59. Kétségmentesen gondolkodjatok, békességet cselekedjetek!
60. Családdá szentelődöttek, kik ősteni törvényt kutattok, tudásotokká tegyétek még a három békességet: a törvényt, a szeretetet, a tökéletességet.
61. Kik e hárommal vannak, Őstennel valónak hívhatják őket.
62. Legyünk összhangban e hárommal, éberen, békességgel! Ki ellenként áll fel, megszégyenül tévedéseivel; megszégyenül a Szent Embert rágalmazásában.
63. Oldjuk fel a sötétség pecsétjét: a bánatot! Viseljünk Ősten-pecsétet: víg örömöt!
64. Északi szélként átjár minket Máni.
65. Ha felvonjuk horgonyunkat, Fényhaza felé vitorlázhatunk.
66. Lámpástestet szinültig töltsünk olajjal, mielőtt Atyánk megérkezik!
67. Ébren várjuk, ne aludjunk, míg át nem vitt minket Urunk!
68. Fejünkön koszorú, kezünkben a győzelem pálmaága.
69. Fényruhát öltünk, tündökölve, és menyegzői termébe lépünk.
70. A Boldogasszony Mária lelke is, és mi is mindannyian ott uralkodunk Vele.
71. Élő Víznek Forrása, általad megy végbe az Atya alkotása.
72. Korok fénylő palástja vagy, melyet magára ölt az egybetartozók családja.
73. Ország-jogar vagy, mely támaszuk.
74. Világossághon kapuja vagy, melyen abba lépnek.
75. Atya nevében áll a dicsőséged, Te soha sem hervadó fának Élet-gyümölcse!
76. Szent galamb, csőrödben háromágú ánizzsal szállsz az egekbe.
77. Áldott a megtalálód, és boldog, aki ismerőd.
78. Aki ismer, benned él, azt nem éri halál: örök Életben nyugszik mindörökkön.
79. Dicsőség, tisztelet Jézusunknak, a szentelt családunk királyának!
80. Ősten, nyugalmat áradó, Téged dicsőítelek.
81. Ősten, vetett szegletkő, Téged dicsőítelek.
82. Szegletkő, önmagával azonos.
83. Megingathatatlan alap: örökkévaló, változatlan.
84. Anyaglétű természet keresztjén az ártatlanság. Föld, anyagmélyi, legdrágább kincs.
85. Hajnal harmat-fia, Jézus: világ hős tűrője, viselője, hordozója.
86. Fák nedve, gyümölcs édese. Mennyei szem, kincset őrző. Teremtettek öröme, mindenek békessége.
87. Gyönyörűség beszélni rólad; belül-kívül, magasságban-mélységben, távolban-közelben keresni, és megtalálni Téged!
88. Rejtett, mégis megnyilvánuló; örök csendesség, mégis suttogás.
89. Nyájas néped vagyunk, engedj belépnünk kapuid során, engedj megállnunk színed előtt!
90. Megtalálja a kereső. Ad Ő a kérőnek. Megnyit a zörgetőnek.
91. Gyertek, szerelmetes testvérek, átadni magunkat az Igazság Igéje boldogságának!
92. Anyagvilágnak csak tévútjai vannak.
93. Azon ajtót nem lel, aki keres.
94. Nem lelheti Őstent, még ha keresi sem.
95. Hasában lakik az ilyennek az ura, s dicsősége: a combjai közti „szemérme”. Emésztő lángban égő oroszlánok nappal, vágyak űzte farkasok ők éjjel.
96. Nappal Napjává lesz, ki a lángot legyőzi. Éjjel Holdjává lesz, ki győzi a vágyat.
97. A Lélek Napja és Holdja távol tart fűtőn perzselő nyári meleget, ádáz, fagyot, téli hidegséget.
98. Tűzön, zsarátnokon úrrá lesz családunk; úrrá a pusztító, égető vágyon! Legyőzzük az oroszlán fejű sárkányt.
99. Tökéletes válik a nappal Napjává. Kereső válik az éjszaka Holdjává.
100. Ősten szeretete galamb módra száll alá, s Élő Birodalomként ismét megnyilvánul.
101. Galamb-minőség a Szent Szellem sajátja. Kígyó-minőség a szentségteleneké.
102. Galamb és kígyó más-más minőségek; egyik a másikkal nem él egyazon „helyen”.
103. Földi arany, ezüst a tisztultnak nem kincs. Csak a meg nem tisztult remél ezektől bármit is.
104. Ím, most nagyságot, nevet nyert a szegénység: „szent kisigényűséggé” kereszteltetett!
105. Szegénységnek, alázatnak új neve: Ősten féle, ősteni gazdagság.
106. Testvérek, alázatosak legyünk! Szeressük a kis igényűség nemeit! Test szerint szegények, Szellemben gazdagok legyünk!
107. Éljünk szerényen, másokat Szellem-gazdagítva! Éljünk semmit meg nem tartva, s ettől minden felettiként anyagot uralva!
108. Mit kezdenénk anyag-értékekkel! Őstent szeressünk helyettük! Világosságában a valódi érték, valós hatalom! Tudásával jár a bölcsességünk.
109. Lássátok, eljött a mindenkit gyógyító! Érti a dolgát.
110. Elénk tárta legértékesebb gyógyírjait, és így szólt: „Aki gyógyulna, magát gyógyítsa meg!”
111. Fürkésszétek ki sorban a szereit! Csak általa létezhet valós egészülés! Semelyik beteget sem küldi el, senki sebzettel nem gúnyolódik.
112. Ő Az, Aki mestere dolgának. Szelíden becéző. Szabaddá feltárja sebeinket, és enyhülést adó írral kezel.
113. Pirkadat: hogy feltár, és megtisztít. Nappal: hogy kiéget, s megenyhít.
114. Mi feltáró: a gyengédsége; ne rejtsük előle bajunkat!
115. Ne adjunk alkalmat, helyet a bajnak rejtőzködni, nehogy ronthasson az új ember bennünk várakozó, nagy, szépséges képén!
116. Hagyjuk, hogy Ő hozzon egészülést, Aki meggyógyítja sebeinket!
117. Minden vétket töröljön el rajtunk, és a hegeket is, melyek lelkünkön varasodnak!
118. Világ Világossága, Izzó, tégy izzóvá engem is!
119. Összes kor koronája! Fény-anya virága! Szeretők mécsese!
120. Építők szilárd rendje. Vezérek ereje, öt fiuk hatalma. Nyilas nyila vagy!
121. Tündöklő gyönyörűség. Tökéletesség Ikre. Bölcsesség háttársa. Gondolat Világos Atyja vagy!
122. A Mindenség középponti tudatossága.
123. Fényadó értelme, kitartó türelme vagy!
124. Tökéletesek tökéletessége, látók bölcsessége, szerető szeretete, hívő hite vagy!
125. Gondolat teljessége, ősteni határozó vagy!
126. A Megvilágosító tana vagy. Annak Világosságig vivő lépcsői. Jóság kincstára. Megmentés hajója. Szent bárka szent terhe, rakománya vagy!
127. Áldott ihlet vagy, s a méltókra szálló könyörület!
128. Tiéd a dicsőség: Megtartó!
129. Világosság-szellem, gyere, hordozz körül engem, míg végig éneklem az Ember Fiának dalait!
130. Parakléta-fiak! Zenével dicsérjük az Ő bölcsességét!
131. Keserű gyökeret levágó, kétélű kard vagy! – daloljuk!
132. Tisztaság kezében az ellent meggyőző eszköz vagy!
133. A Harcos-ős hajója vagy, ez által elfogható minden kalóz!
134. A Bajnok-ős fegyvere vagy: általad emelkedhető felül az ellenségeskedők hada!
135. Áradó Világosság Szeme vagy! Könnycseppeket hullatsz, míg az összes gonoszság le nem süti az övét!
136. Testvér, a Tökéletes Ember egyenesen megáll a Világegyetem középpontjában, hogy benne élhess, és koronádat elnyerd.
137. Az öt megszentelt testrész az anyagi fölébe ér, hogy ne szenvedjen többet a szíved, hogy levethesd a vétkekkel járó terheket.
138. Az Igaz hozza a megvilágosodást. Az Üdvözítő gyógyírja: minden sebed orvosolja.
139. A bölcsesség tana rád teríti köpönyegét. Lépj át örömben a Világosság országába!
140. Eljön az Élők Honának hírnöke, hogy tündöklésével, erejével felül kerekedjen a deviáns anyagon.
141. Emiatt áll ki Ő Atyja erejében, s az egész lázadáson győzedelmeskedik. Önhittséget oszlat el, leszaggatja homlokunk ékítő földi drágaköveit. Zsarnokság nyűgözője lesz, megtöri államaik hatalmaskodását. Tűz kútjaiba veti a rosszat, és lefedi azokat, betemeti. Kioltja eztán a járatok parazsát, hogy még füstjük se szálljon ide vissza.
142. A magával hozott Világosság a helyére áll végül. Megtartja az igazakat, bezárja a kínhon kapuját, és elállja a sötét hatások útjait.
143. Elkobozza a téves őstenképek csónakjait. Szennyfolyamok gátjaként kiáll, s a tiszta vizet kimenti belőlük. Kihúzza a sötétség gyökereit, és eldobja magától a nagy messzeségen túlra. Megárasztja az Élet-tengert, és arra engedi hű családja vitorlásait. Arra engedi a Merkúr-emberek hajóit, kik a megtisztult létezőket a Magasságba emelik. A sebesülteket ellátja, a szunnyadókat felébreszti. Emlékezést ad a feledőknek. Világot gyújt az igazak szemében, hogy a láthassák Fényhonunkat, odafent.
144. Haza hívja a külhonba sodródottakat; útmutató lámpása a sötétben kutatóknak. Élők Atyja által adott ösvényt tesz eléjük. Királyi csapáson egyengeti lépteiket, amely a Béke Országába, felfelé vezet. Az igazak eme királyi úton lépdelnek, s így a Fényhaza benső Világosságába hazatalálnak.
145. Ott ragyogó tisztaság-ruhát öltenek, s homlokukra égi ékkövet helyeznek. Ennek tündöklése angyalokhoz hasonlatossá teszi mindannyiukat.
146. A Fényszülött, kit az Atya küldött, elülteti az emberek számára az Élet Fáját. Szeretteit magához hívva így beszél: „Eztán mindig válogassátok a magot, tisztogassátok, s ami belőlük kikel, azt gondozzátok! S ha majd beérik a termésük, a gyümölcsöt a hajóra vigyétek!”
147. Ahogyan itt elbeszéltem nektek, olyan módon kerül majd lelketek a Fényhajóra.
148. Háttársad legyen himnusz, zene is, így szeretnek majd, ha hárfádon, oudodon játszol.
149. A Szeretett Fiúnak játssz a hárfán, az Élet Fejedelmének ajánld játékodat! Játssz az Élő Éternek, a Korok Korának!
150. Zenélj a Fényhonnak, Világosság-országnak, énekelj az Életfának! A megszentelt tannak lantját pengesd, a feltámadás hangszerén zengesd zenédet!
151. A szentesült szív hangjára, lantod zengésére, szélesre tárul, s vár az országkapu! Készen a menyegzői vacsora.
152. Ha himnusz, és hangszer lesznek a barátaid, körülölelnek a zenéjükkel.

153. Az Első Nap a mi Urunk: az Atya, az Első Ember, az Igaz, a Manasz.
154. Az ősember alászállt, és sötétbe süllyedt. Az Élő Szellem Ereje érte elküldetett, s felemelte őt.
155. Az ősember felemelésével egyetemben az Élet-úr, és a Hatalom-szellem mindent rendbe hozott. Helyükre tették a teremtményeket, a Világokat; felsőbbeket, alsóbbakat egyaránt.
156. Küldött érkezett, Nap-hajón szállt, megdicsőült alakban mutatkozva tisztította a fényt Világossággá.
157. Az ég fölötti mennyben jár majd az anyagi Világ végezetéig; míg a nagy tűz el nem éget mindent. Akkor emelkedik fel, világlik elő a Világosság Legvégső Valója, annak Legtisztább Képe.
158. Szent Szellem, ó, ki győzelmes vagy az anyag felett, légy kegyelemmel felém, és tégy ugyanígy a tudatommal is!
Új emberré szeretnék válni; a Te népedhez tartozni vágyom!
159. Ígért kegyelem-ajándékaidat veszem, így lesz győzelmem nekem is a Te Örök Királyságodban.
160. Világnak Világa, Atya szent virága: Jézus! Virágok virága… Te adattál legeslegnemesebb ajándékul; Te, a tökéletes ember, mint fénylő oszlop, feltámadása mindazoknak, kik a testet átszellemítik, és győzelmüket veszik azon!
161. Te vagy, akitől küzdeni indultam el az úton, s az is, ki felém nyújtja segítő jobbját. Te vagy, ki sosem változó fényességgel vezetsz, mert előttem Te jársz… s az is Te vagy, ki a végső küzdelemben győzedelmes leszel.
162. A mennyei had is Terád tekint fel, minden nemzetség Téged hív magához. Te vagy a bölcsességeken a pecsét, s Mária lelkének győzelme is!
163. Az Élő Szellem hasonlatos egy nagy harcoshoz, aki kiszabadítja a fogva tartott király-fiat.
164. A hús börtönéből megszabadíttattál, minden ellenség fölötti koronát nyertél. A krisztusság Világos Valósága örökkön részeddé lett.
165. Világosság Honába ekképp; győzőként lépj át! Örvendj, szent angyalok sorába álló! Pecsétjük terajtad sugárzón makulátlan-tiszta.
166. Gyönyörködő ujjongással csordultig telten szemléled ősteni testvéreid, kikkel örökké élsz most már a Világos-Országban.
167. A test zsarnokságát magad mögött hagyva, sólyom madárként emelkedtél az őstenek éterébe, magasra.
168. Lélek-csapdától; holtak poklától szabadultál meg. Nem szorít rá semmi, hogy sötét korok köreinek szolgája légy.
169. A betegség-köntöst földre levetetted, megtapostad a kevélységet, s önteltséget.
170. A lélekölő vágy gyilkos nyilai nem értek Téged, Te, kin sosem volt sötét folt. Tüzes szörnyek alázója vagy, ki miatt a félelem folyama is megáll.
171. –
172. Elhívtak Téged; angyalokkal élni… hiszen nincs dolgod a Hádésszal, a halál világával többé.
173. Ott lakozol, hol nem ismeretes a szomj, a forróság, az éhség, sem a fagy.
Látják az őstenségek, ha érdemes vagy az Egy paradicsomára, és bátorítanak az ujjongásban. Légy dicsőítője a mindenség Legmagasabbjának!
174. Ó, Máni, győztél, s mindazokat is diadalhoz segítetted, kik az Őstevő felé igyekvő küzdelmükben mutatkoztak meg. Győzelmedből osztottál híveidnek, a választottaknak, és ajánlottad azt Mária lelkének.
175. Ragyogj, lélek! Emelkedj fel az idők elején hátra hagyott istenségek közé! Nagy öröm lesz az arcán az előtted megállónak! Csodacseppű harmattal fürdet majd Téged. Lábaidat igaz ösvényre emeli. Ő az, ki fényszárnyakkal áld meg, mintha lég-úr sólyom lennél, tündöklő éterben siklasz majd magasan.
176. Léthossznyit lépdeltem, álltam jobbra, balra, alászálltam odafentről. Nem hagytam, hogy ellenségeim kioltsák lámpásom világosát. Vég nélkül nagy versenybe álltam magam is, hol ritka, hogy van, ki győzedelmes. Én jó véghez értem azonban e megmérettetésben; célba értem, én a győztes. Ujjongva, dalolva térek otthonomba vissza. Ó, ím, készen állok; leválok a halál-testről.
177. Jézus, mint folyó áradt a világra, s nevével vájt medret abba. Az igazsággal ásta ki azt, és a bölcsességgel mélyítette. S az általa sodort kavicsok, és folyama cseppjei, mint Libanon számtalan gyermeke. Mindahány csepp az Ő folyamából a Világosságnak ősforrása. Három bárka futott ki e próbatétel-folyón: az első tömötten, a második félig utasokkal, s üresen a harmadik.
178. A megtömött hajónak semmi gondja sem lehet az útján. A félig rakott, útja felénél zátonyra fut. Az üres bárka messze elmarad, s ha vámszedők elérik, jaj annak. Kérnek tőle, és semmit sem ad majd, mert semmit se tettek rá rakományként. Visszavetik azt útja elejére, és elszenvedi a halandók minden jussát.
Neki is jutott a nagy hívásból, ám nem értett a jó szóból.
179. Kérjétek az építőket, jöjjenek, építsenek! Eljött az időnk; az alapok állnak mibennünk. Aki tiszta ez építkezéshez, aranyat adományoz. Ki mértékletes hozzá, ezüstöt ad. Ki csak éneket, imát adhat hozzá, lám, ő adja a legdrágább drágaköveket! Látatlanul ne adjatok téglát; pelyvát, salakot tűzre vessetek! Korhadt fából ne rakjatok falat, s belülre tegyétek a kereszt-jelet! Ne kívülre tegyétek azt, mert tolvajok járnak ott, ahol sötétben szokás az építkezés!
180. Az éjszaka adja az anyagot, a nappal a tudatos éberséget. Csak nappal épített házban lakjatok, maradjatok! S, ha házépítés mellett döntöttetek, a jó mértékkel mérjetek ki mindent! E mérték nélkül ferdévé lesz a ház. Az épület a Szent Törvény. A mérték az egyetlen elvárás. Ne légy részeg, ne légy tompa, alvó; alá ne hullj a tetőről! Emeletet emeletre húzva munkálkodjatok, és tetőt is tegyetek fel korona képpen! A felépült ház a gnózis, az Atya szeretete annak teteje. Dicsőség, tisztelet a Megváltónak; Ő a megingathatatlan alap!
181. Ó, Lélek! Ébredj önmagadra, s emlékezz megélt eonjaidra! Honnan származol? A magasságból jöttél, s idegenként vagy itt. Vendég vagy a Földön, az emberek között. Valós Atya-anyád a legfelsőbb szférában él, s ott vannak igazi testvéreid. Ott áll valódi otthonod, és boldogságod sátra. Küzdő vagy, s bárány vagy, mely pusztában kószál. Atyád a jó pásztor, ki keres, kémlel, vár. Ó, Lélek, emlékezz megélt eonjaidra!
182. A káprázat lakhelyén, itt, emeld a tekinteted; mert démonok, csapdák, rablók rabtársaid! Ne feledd el valós önmagad, emlékezz, mert rád tör majd mindahány, ők, és a holtak birodalmának vadászai. Elfognak, mint a madarász a szálldosó madárkát, eltörik szárnyaid, ne térhess haza, meg ne leld hazádat. Nézz magasra, Lélek, térj haza valós lakhelyedre! Világosság gyermekeként jöttél a sötétbe, s Világosság gyermeke is maradsz öröktől, örökké.

183. Türelemmel viseljétek az üldöztetést, és álljatok ellen a kísértésnek, mert ezek mind eljönnek rátok!
184. Pallérozzátok magatokat a parancsaim szerint, hogy a harcban erősek lehessetek! Így menekülhettek meg a Második Haláltól, a reménytelenség fogságából.
185. Nem láttok így szörnyű véget, amely a hazugok, és a káromlók sorsa; kik látták az Igazságot, de szemüket elfordították.
186. Ők a bűnhődéssel laknak majd együtt, hol az Élet-Nap sosem virrad fel. A Világosság arca onnantól rejtve lesz előlük; nem láthatják meg.
187. Elvétetik tőlük a levegő, a szél, nem vesznek többé éltető lélegzetet. A víz, a harmat is elvétetik, így ezeket soha sem ízlelhetik.
188. Végső elmúlás vár a tagadókra, és üdvösség az újonnan lett szabadokra.
189. A ragyogó Világosság-atyám a dicsőséges
190. adott életet a fény eonjainak a saját örömére. Így keltette a múlhatatlan, romolhatatlan béke-eonokat is.
200. Felei-fiait ebbe a fénybe bocsájtotta.
201. Élettereket alapított, múlhatatlan, Élő Ősképeket lehelt a terekbe. Mindenre szálló permetű életpárákat-fellegeket hívott.
202. Szent izzást igézett, aztán lángot lobbantott.
203. Étereket ébresztett, majd szelet, és élet-lélegzetet.
204. Szent hegyek vonulatait intette elő, hullámaikból a gyökérerő tört az egekbe.

Folytatása várható, ha soros teendőim engednek majd tovább interpretálgatni...

[...]

YX
- "Műveld a csodát, ne magyarázd!" Ez a mondat mit jelent?

én
- Akiben csoda van, csak az képes jól magyarázni a csodát. Akiben nincsen, abban pusztán a magyarázástól nem is lesz. Visszafelé nem működik, csak a benső csoda tud kivetülni a környezetre; akár magyarázás, akár művelés által. Erre gondolhatott, aki mondta.
Csak akiben belül csoda van, az tudja kívül művelni azt. Aki műveli a csodát, meg is éli. Megéléssel művelni a csodát, művelés által megélni a csodát. Így teljes, és kihat a környezetre is.
Akiben nincsen csoda, hiába magyaráz, és hiába művel. Akiben csoda van, az pedig műveljen is, és magyarázzon is... hiszen a többieknek szükségük van arra, hogy lássák, létezik a csoda, és meg lehet élni, valósítani!
Szóval, ez a mondat sem áll meg, mert ennyi dimenziós a valóság, amiről véleményt formál... és nem csak annyi, amit mondani tudott.
Úgy lenne helyes, hogy: "műveld a csodát, ne csak magyarázd"... vagy úgy, hogy "műveld a csodát, és magyarázd"... de ezeket meg, minek mondani? :)

[...]

YYXX
- Jön az október 2-ai szavazás. Tanácstalan vagyok; egyet is értek meg nem is.. olyan nehéz ez.. :(

én
- és kb. 7 millióan épp így vannak, mint Ön...

YYXX
- nem vagyok okosabb náluk..

én
- arra értettem, hogy őrlődnek... és döntetlen bennük a meccs... pedig lépni kellene...
amíg szavazgatással vannak elfoglalva, és azt hiszik, hogy van, aki megvédje az Országot, addig csak alszanak, és nem felkészülnek...
normális esetben, ha ez tényleg egy szavazás lenne, akkor azt mondanám, menjenek el, és szavazzanak nemmel... mert jobb tollal harcolni, mint nem harcolni vele, hogy aztán karddal kelljen...
----
de, sajnos, ez nem egy szavazás... és karddal kell majd...

YYX
- az álomban korábban sok ember meghalt.. nagyon sok

YX
- Én Isten országában lakom.És az határtalan.Bármit mondanak,bármi is jön.

én
- sci-fi: "bolygómérnökként" :))) - viccelek - látok összefüggéseket, amelyeket extrapolálva, és a közfigyelmet elkerülő változókat is figyelembe véve mondtam, amit fentebb mondtam.
"Én Isten országában lakom.És az határtalan.Bármit mondanak,bármi is jön."
ha ezt a saját kivégzésünket figyelembe véve, és arra fittyet sem hányva mondjunk, akkor szép dolog:)
de ekik élni akarnak... és nem tudják magukat megvédeni... azokat nekünk illene segítenünk...
---
ami bejön, az nem emberek tömege, hanem egy program... ami öl...
----
ha csak emberek jönnének, nem lenne semmilyen kérdés...

YX
- De emberek IS jönnek..

én
- ha csak az ember jön be, jöjjön... de, ha a gyilkos programot, a hülyeséget nem teszi le a határon, hanem ragaszkodik hozzá, akkor maradjon kinn a hülyeségével:)
dönthet...
----
és itt jön erre még a nehezítés:
dönthet? valóban?
mert, ha neveltetés, vallás, legbenső program ez már, ami a személyiség maga, és az életterv maga... akkor hogyan dönthetne...
-----
még nehezítés:
bejönnek, és integrálódnak - nem fognak, de mondjuk - és 2-3 generáció múlva, az ük unokák egyszer csak szó szerint kezdik venni a Koránt... és ugyanott leszünk...
-----
a krisztusi tanítás az, hogy áldozd fel magad még az ellenségedért is...
igen...:)
de a felemeléséért... és nem a hülyesége oltárán...
----
meséljék el, hogy nézne ki ez a gyakorlatban! :)
én már elmondtam elméletben http://zselenszky.blogspot.com
és máshol...
:)
gyakorlatban Ön pl. gyermekkel a karján mit fog tenni?
élni a kivégzésig... és mondogatni magában, hogy jól csináltam? :)

IS - IS :)))
jelent valamit magyarul is...

XY
- Ez az egész megint azért van, mert az élet ciklikus! Minden próbatétel, lecke és tanulság a végtelenségig ismétlődik, csak a szereplők változnak, a szitu ugyanaz. Volt már ilyen és azóta kissebbséggyűlölés van, meg morgás, hogy : Minek jötek be annó Indiából, ki engedte be őket?" Most ismét jönnek, de máshonnan. Nem az a kérdés, hogy engedjük, vagy nem, hanem ha engedjük akkor fogjuk-e szidni őket is, hogy minek jöttek és ki engedte be őket? Ez a tragikomédia :)) Tehát ha jönnek ne oanaszkodjunk magunkra, mert engedtük, ha nem jöhetnek, akkor ne szidjuk azokat akik óvják az amúgy is már félig idegen kézben lévő országunkat, a kis hazánkat, a házunkat! Amúgy meg a Dalai Láma megmondta a tutit, azt a tutit, ami nem egóból jön, ki is csapta a biztosítékot a világ agyában: "Nem kell mindenkit befogadni feltétlen, nem ez a dolgok rendje. Minden nemzetnek, népnek megvan a maga helye, küldetése és szerepe!" Ő már csak tudja nem? Ő magasabb szférák szónoka... :)

én
- érdekes paradoxon... hoooogy ha a mi - nem faji, dns népünk, hanem - vállalás, gyógyítás, emelés, szeretés feladatú népünk megvédi magát, akkor nem teljesíti a feladatát... ha meg, a feladatát teljesíti, akkor nem védi meg magát. Ez a látszólagos helyzet. Ám, feleim, megvalósítható az a változat, amelyben meg is védjük magunkat, és a feladatunkat is beteljesítjük. Ezt a másik soron a vége felé kifejtem...

YX
- Azt tudom hogy a határ túloldalán is állnak édesanyák gyerekkel a karjukon,akik háborús menekültek. Hogy megvédjem a fiam,döntsek más fiának az életéről?

én
- igen
sajnos ez a próbatétel:))))
---
YX-nek igaza van, hogy a legvégső soron a krisztusi alapelvekhez kell hűnek lennünk... és legvégső soron mi egy emberiség vagyunk...
de, a gyakorlatban ez úgy nézne ki, hogy széttesszük kezünket, lábunkat, és hagyjuk magunkat felgyújtani? Ha esetleg ez amúgy fasza is... vannak itt, akik élni akarnak, és nem tudják megvédeni magukat. Akkor oda fordulnak hozzájuk, és bólogatnak, hogy "hagyjátok magatokat... jó lesz az":))?
----
tudom, mit kellene tenni... le is írtam... sokszor...
----
engem az érdekel, Önök hogy állják ki a próbát.

Ki lehet találni megoldást... olyan felek között, akik megoldást akarnak találni, a legjobb szándékkal...
---
az esetünkben ott tartunk, hogy egy gyilkos program, és emberek közt próbálnak meg közvetíteni...
----
olyan ez, mint a bűnügyi filmekben... amikor magát okolja valaki, hogy nem menthetett meg valakit egy gyilkostól... és a nyomozó úgy vigasztalja: "nem Ön volt a gyilkos, nem Ön ölte meg... ne vádolja magát!"
-----
nem.. nem YX-nek kell döntenie, hogy a saját gyereke-e, vagy a határon túli anya gyereke-e...
nem!
YX-nek csak arról kell döntenie, hogy a saját férje, gyereke, szerettei-e... és igen, a sajátjai. YX nem felelős azért, hogy valaki valahol milyen férjet választott... és min nem változtatott.
Azt a gyilkosságot ők követték, és követik el, nem YX...
és, ha bejönnek, akkor a többit is ők fogják elkövetni.
----
először csak a program öl... aztán már nincs külön az ember és a program...
a gyilkosság után már azonosak.

a krisztusi elvekhez hűnek lenni úgy lehetne, ha tevékenyen, jelenléttel, gondoskodó szeretettel... erőnkben, és nem gyengeségünkben... jelen lennénk, és dolgoznánk a beérkezők lelki-szellemi, és érzelmi felemelésén...
a bölccsé emelésüket napi 24 órában elősegítve...
és a gyilkos programot kioltva bennük adni nekik egy nem gyilkos programot...
----
de ez ott a szent program, ami le van írva... és előjön mindig, nemzedékről nemzedékre... és szó szerint vevőket hív életre... akik újra gyilkosokká lesznek...

a szabír-szkíta-hun sírleletek ábrázolásai között folyamatosan jelen van, hogy egy ló, szarvas, egyéb kedves állat griffek, sárkányok, nagymacskák áldozatául adja magát...
ebből lett a bárányos sztori is... kissé romantikátlan felhanggal adaptálva...
YX jó ember. Ezért tökre összhangban van ezekkel az ábrázolásokkal. Megesznek bennünket, mert mi jóságot hiszünk, és élünk. ezt hívtuk vállalásnak... amiből a vallás szó korcsosult...
de ez az áldozat nem szabad, hogy hiábavaló legyen.. és akkor nem az, ha erőnk teljében, bölcsességből, szeretetből, az "ellenség" felemeléséért történik meg, és nem a hülyesége oltárán, és gyengeségből.
okés... készüljenek fel az elfogyasztásra... :)
de maguk válasszák meg, hogy magyarosan akarnak felszolgálódni, vagy olaszosan... :)
----
ja, és YX-nal, és Jézussal értek egyet... csak mondom...
:)
de attól még látni kell, hogy méééég mik vannak...

Istenben bízunk... hogy, ha mi nem tudunk győzni, Ő győz mibennünk...
de biztosan tudom, hogy csak akkor éljük túl ezt, ha erőnk teljében, és nem gyengeségben leszünk kegyesek... ha az "ellenség" lelki-szellemi felemeléséért tevékeny szeretetben, gondoskodva működünk... és nem tv-t kapcsolgatunk, meg, szavazgatunk.... Csak akkor győz bennünk az Isten, ha az áldozatunk bölcsességben, szeretetben, és "ellenségeink" baráttá, bölccsé, érzővé, teljessé tétele közepette esik meg... és nem lustaság, és felelősség-átruházás közepette.
segítek kiállni a próbatételt... és azt csak egyenes, magunkkal szembenézéssel tudjuk...
---
szeretés van...
bocsánat, ha olyat is kimondtam, amit nem szeretnek... de akár elismerik maguknak, akár nem, egy ütközet előtt állunk... és akkor is eljön az ütközet, ha az utolsó percig meztelenül állunk előtte...
nem baj, ha meztelenül akarnak állni előtte...
az lenne baj, ha nem mindennek tudatában, saját döntésük alapján tennék:)...
szeretem Önöket, és legalább ennyit szerettem volna, ha átgondolnak...
-----
Az Egy legyen velünk.. és mi Vele...

Léphetünk tovább; egy következő szál, és fokozat:
a sakk - nem tudok - egy jó tanító eszköze volt a vezéreknek...
megtanított rövidtávon, és hosszútávon egyszerre látni... összefüggésekben... következményekben gondolkodni.
Akik jönnek, és radikálisok, és fanatikusok, és fundamentalisták, és terroristák, és gyilkos programmal élők... ezek a bolygón élő muzulmánoknak a kicsiny hányadát alkotják.
A kérdés a következő:
azzal védjük-e meg a gyerekeinket hosszú távon, ha ezt a kis részt lealázva kizárjuk, megvetjük, legyőzzük, megsértjük... és ezzel a világ többi muzulmánját is magunk ellen fordítjuk, vagy azzal védjük meg, ha ezeket olyan módon, ahogy már írtam. hogy tevékenyen, nem lustán... gondoskodva, emelve, szeretve befogadjuk, és folyamatos betáplálással ellenségből baráttá téve a világ többi muzulmánjának is barátságunkról tanúságot téve üzenünk? Ennek hatására a muzulmánok 4/5 normális része megszabályozza ezt az 1/5 részt.
Mert megkérjük Őket, hogy Ők tegyenek rendet egymás között.

Ha lenne itt egy király, ezeket mind elmondaná Önöknek, hogy mindennek tudatában tudjanak dönteni.
----------------

XXYY
- Azért van ez a dilemmázás, őrlődés, mert mindenki érzi (ha tudatalatt is), hogy milyen gyenge lábakon áll a kultúránk. Az én őseim, javarészt kunok és hajdúk voltak és úgy olvastam nem ment simán az integrálódásuk, viszont az őseim kb. egy generáció alatt elfelejtették a régi nyelvüket és átvették a magyar hagyományokat és a leszármazottaknak teljes magyarság tudata lett/ van.
Most viszont szerintem mindenki érzi valahol mélyen, hogy a kultúránk kiürült és sem erő, sem nyomós, hiteles értékrend nincs, ami fel tudná venni a harcot...meg tudná oldani a feladatot. Ezért vagyunk besz...arva annyira.

Bármi is legyen a szavazás végeredménye a politika elárul bennünket és nem számíthatunk semmilyen védelemre, megoldásra.

Én azt gondolom, a helyi közösségeknek meg kell erősödniük. Ha jönnek a bevándorlók pl.: a szomszédságunkba költöznek és van rá mód, étellel itallal kell fogadni őket, meg kell próbálni megismerni a történetüket, és segítséget ajánlani és valóban segíteni is. Viszont ha visszaélnek a megelőlegezett bizalommal, akkor nem szabad polkorrektkedni és azonnal lépni kell. Mi vagyunk itthon és felelősséggel vagyunk azért, amiért az ősapáink megküzdöttek és azért is amit örökül kívánunk hagyni.
A kedvesség nem egyenlő a naivsággal.
Mindenkiben látni kell, hogy egyszer volt Ő is gyerek és a pontot, ahol esetleg kisiklott az élete. Az emberben lehet tisztelni az embert, ugyanakkor a tudtára lehet adni, hogy: ne haragudj de ezzel nem értek/értünk egyet és az az út, amit szeretnél nem járható.

Nem szabad hozzászoknunk a félelem gondolatához, érzéséhez. A gonosz erők arra építenek, hogy félünk és így azt gondolják, hogy bármit megtehetnek büntetlenül.. Erősödnünk kell lélekben, szívben....és talán ezúttal fizikailag sem árt majd.

YX
- Egyszer volt egy emlékezetes beszélgetésem számomra valamelyest az átlagnál fontosabb két emberrel. Megdöbbentő volt számomra az álláspontjuk, a zsidókról volt szó, akkoris véltem amit most vélek, hogy a legtöbb vallás egy ős-szeretetvallásból valók. Így ugyanúgy kiállok egy zsidó mellett mint egy muzulmán, egy keresztény egy akármi bármi mellett, meg amúgyis a származás szótól...hát előtte is sejtettem hogy valami nem stimmel vele, de jó ideje azt gondolom, hogy huszadrendű, ráadásul egy közelmúltbeli előadáson az előadó közölte, hogy friss kutatások szerint az egész sémi dolog fals, ígyaztán a zsidó származás fogalomkörének az alapja is baromság...szóóóval...csak óvatosan pedzegettem a nézetem, hogy szerintem azok akik ölnek a vallás, az Isten nevében azoknak semmi közük a valláshoz. Mert az igazi az jó, csak sokan elkorcsosultak, elfajzottak, a rosszat takargatják vele. Erre az egyik beszélgető társam, hogy "dehát te a szemükben gój vagy! kiírtandó" Erre akkor én azt mondtam, hoyg szerintem azok akik ezt mondják, azok nem is vallásosak, azok nem is zsidók, csak beteg emberek. Aztááán pont a napokban én bizony felszívtam magam és elkezdtem szörfölgetni az iszlám után... ez egyik dolog ami megőrjít ugyanis, ha úgy szidnak gyalázkodnak, ócsárolnak valamit, s ezzel párhuzamosan fgalmuk sincs az adott dolog mibenlétéről. Ebből egyébként elég pengék vagyunk mostanság..Szóval van egy Muszlim nő vagyok, kérdezzetek elnevezésű oldal itt Fb-n, és azt olvastam, hogy a korán le sem lehet fordítani, mert az arab olyan árnyalt, hogy nincs hitles fordítása, csak kettőt ismernek el pl Magyarországon körülbelülre, de mindig mindenhol megjegyzik, hogy valódi képen a Korán csak eredeti nyelven ad!!! ez szerintem elég hmm. A másik, hogy szerintem fel sem tűnt nektek sem, hogy hányszor hallottátok azt hogy a "Biblia rengeteg féle képpen értelmezhető". Nem is gondoltam volna, hogy ilyen nagy jelentőssége lehet ennek, pedig innen nézve nagyon fontos és banálisan magától értetődően sarkallatos pont, de régebben még nem gondoltam volna.... Szóval ha arab anyanyelvű illetőkről is beszélünk(mert az szerintem világos, hogy minden nyelvnek van egy saját, csak rá jellemző gondolkodásmódja, amit eltanulni nem lehet, max csak hasonlónak lenni, szóval akkor is hány értelmezést tudnak vajon belemagyarázni valamibe.... Egyéb iránt, most jutott eszembe a kisnagylány:Manala, aki mesélte, hogy a mecsetekből hangoztatták a tálibok (asszem) az uszítást. Szóval hol a vallási vezetők felelőssége? És ezt a muszlim egyház amúgy hagyja, hogy az égisze alatt ez történjen? Dehát akkor ne már...ne bújjanak a vallás mögé! Figgy már...csak nekem csálé ez az egész? itt valaki súlyos fogalomzavarral küzd...vagy ők vagy én, vagy...segítsenek már eligazodnom, kérem...
Bocsánat ha zagyva és mert hosszú és mert butácska vagyok :/

YYX:
- YX, kedves, az eredeti kérdésben nem tudok segíteni. Eme utólagosan ide tett mondatával kapcsolatban viszont kérem engedje meg, hogy némi értetlenkedésről tegyek tanúbizonyságot: Ön jó pár hónapja tanácsot kért itt saját magára vonatkoztatott egoizmussal kapcsolatban. Ehhez képest Önnek csupa önbizalomhiányos megnyilvánulását fedezem fel ezeken a lapokon. Hogy is van ez, kérem?

én
- teljesen jogos:)
a veszély nem a muszlim nő a gyerekével... és nem az érző muszlim emberek... bizony. a veszély abban rejlik, hogy időszakosan feltűnnek iszlám vezetők, akik érdekből szó szerint kezdenek magyarázni egy szépen is értelmezhető írást...
A veszély az írás bizonyos része, amely igázásra, nőket szolgaságra juttatásra, ölésre IS int... és ennek a veszélynek a feloldója a normális ember lenne.... aki muszlim, de normális....
esetünkben az a helyzet, hogy természetes, hogy nem mindegyik ember normális... de, ha ez a pár nem normális épp egy-egy vallási vezető, akire hallgatnak, akkor sajnos az van, ami most is van.
A veszély az írás bizonyos része, és a 100%, hogy időnként tuti felbukkanó nem normális vezetőség.
amíg az írásból nem vonják ki a térítő, gyűlölő, ölő programjukat, addig nem szűnik meg a lehetősége annak, hogy jönni fog generációnként egy-két barom, aki megvalósítja azt.
----------------
szerintem, itt mindenki eleve olyan, hogy az embert szereti, és a menedékkérőt befogadná. Erről azt gondolom megállapíthatjuk, hogy nem kérdés. Itt mindenki szereti a muszlim embert is... az embert. Amiről viszont nem szabad elfeledkeznünk, az, hogy lappangó gyilkos programot vesznek szentnek, és véghez vinni kötelezőnek... és csak a jó érzés tudja visszatartani Őket attól, hogy ezt folyamatosan csinálják. Amikor azonban jön a nem normális vezető, akkor élesedik a gyilkos program.
Mi nem emberektől akarjuk megvédeni a szomszéd nénit, meg a kislányokat... a nőket. Ha emberek, akkor nem kell tőlük védenünk. Mi a gyilkos programtól féltjük Őket... amely bárhol is jelenik meg, és fészkeli be magát, ott akármikor tevékennyé, működővé élesedhet néhány rosszakaratú által.
-------------
Aki nem akar oda jutni, hogy karddal kelljen védekeznie, és a nőket megvédenie, jobb, ha idejében úgy határoz, hogy tollal, kézzel, szóval, szelíd tettel teszi meg.
Az ember bejöhet, a gyilkos program kinn marad. Ha az ember nem teszi le a határon a gyilkos programot, hanem ragaszkodik hozzá, akkor kinn marad. Ez már az Ő döntése lesz.
-----------------
Ha Mátyás király itt lenne, elkülönítene egy várost, beengedne mindenkit abba a városba. A városon kívül nem engedne senkit közülük. Elmondaná, hogy köszönti a vendégeinket, akik addig maradhatnak, amíg az országukba biztonságban vissza térhetnek. Ha dolgoznak, a kincstár a munkabérüknek megfelelő összeget küld az Unio-nak a hazájuk rendbe tételére. Ha nem dolgoznak, akkor fél évet maradhatnak, amíg kitalálnak más megoldást, és visszafelé el kell hagyniuk az Országot.
Választhatnak. Választásaik alapján kiderül, hogy a sorsukat miként kívánják saját maguk irányítani.
----------------------
mivel nincsenek igazi vezetőink, az egész színjáték arról szól, hogy az elkerülhetetlen összeomlás témában ők mossák kezeiket.
alibi szavazás, ők szóltak... megmondták, őket majd ne b..szogassa senki, amiért itt minden összeomlott, mert a nép szavazta meg, hogy jöjjön ide az a rossz, ami jött... :)
miközben csak a tehetetlenséget leplezték... még a javukra is fordították a kavarodást... gratulálunk, taps..:)
--------
mondtam, ez azért veszélyes, mert amíg azt hazudják, hogy ők tesznek valamit, addig senki sem tesz semmit... és nem is készül fel semmivel arra az időre, amikor kiderül, hogy kellett volna... és felkészületlenül találja szembe magát a gyilkos programmal...
-------------------------
a háború a lelkükért folyik; ne adják:)
mikor nem adják?
itt most egy könyvet írhatnék le... annyira hosszú....
XYXY úrnak már megsúgtam, hogyan lehet valaki egyszerre hadvezér, és szent....
:)
Amikor Bori nagyanyó csirkét vágott, néha könnyezett. Sajnálta a csirkét, de levágta, mert a családnak enni kellett adni. Háború után voltak... kommunizmus... néha kenyér sem volt.
Ilyen volt az élet.
------
Amikor Szt. László király idejében az Országot megtámadták, Ő üzent, hogy nem akarja, hogy emberek haljanak meg... mindenki forduljon vissza, és ne legyen harc. Ám, ha mégis harcra kerülne a sor, ne haragudjanak, hogy sokan meg fognak halni... nem szándékos... és az ellenfél minden katonája nyugodjon meg, mert halála után a mi Istenünk mennyországába fog jutni... ezt már Istennel megbeszéltük. :))))
Szt. Lászlónak jegye volt a mennybe... bensőjéből fakadóan szent volt...
ekkor azt mondta magában... "hát, az nem is érdekelne, ha én áldozatul esnék... de itt a népem-szerettem... aki rám bízta magát... akit etetnem, itatnom, gyógyítanom, tanítanom kell, és meg kell védenem". Vajon azt mondta, hogy:
"Jegyem van a mennybe.. csak oda, átszállás nélkül... hajjjjj hajjjjjjjj.... mit tegyek? Ha kilovagolok, és ölök, akkor ugrott a jegyem... a menny"..:)?
Nem... nem hezitált... hanem tudta.
Fel fogja áldozni a jegyét, a mennyországát is azért, hogy a nemzetét megmentse.
Egy szent, aki a mennyét is feláldozza másokért. Így lehet valaki egyszerre hadvezér, és szent.
Hadvezérként senki sem lehet szent; de szentként az ember néha hadvezér kell, hogy legyen... másokért.
...
Erőnkben, és nem gyengeségünkben kell kiállnunk... de nem az ember ellen, hanem az emberért a hülyeség ellen!
A legutolsó pillanatig tollal harcolni... de kiállni karddal is, amikor már csak azzal lehet kiállni. Nem magunkért, hanem azokért, akik nem számíthatnak másokra, csakis miránk.
----
Tovább gondolva a dolgot, rá kell jönnünk... hogy ki is érdemelhetné ki leginkább a mennyet, mint azok, akik még azt is feláldozzák a másikért?
Paradoxon a világ... és ennél jobban semmi sem segíthet az embernek abban, hogy kiderítse, ki is valójában.
Aki feláldozza, megnyeri.
Aki adja, megkapja.
----
Paradoxon, amit már említettem:
ha a krisztusi alapelvek szerint jár el az ország, akkor elveszik...
ha nem azok szerint jár el, akkor elveszik.
:)
mi hát ennek a próbatételnek a tétje? mi a célja? mi lesz a tanulsága?
Önök.
Önök azok.

XXY
- Szomorú, hogy akinek lenne gyökere, hagyománya, az elhagyja, aki meg szeretné továbbvinni, annak meg már nincs, és az elején kell kezdenie...

én
- tovább gondolva...
régen valahol azt hallottam, hogy Heraklész amikor birokra kelt az ellenfelével, akkor azt maga fölé emelte és addig tartotta ott, amíg fel nem adta a mérkőzést... röhögve...:)
Nem úgy győzött, hogy megölte, vagy megalázta, vagy földre vitte, hanem így.
Ennek az üzenete annyi, hogy az ellenfél közege a talaj... ha azon vagytok, képtelenség legyőzni; mert a saját pályáján van.
Másrészt, a "hagyományos" csaták vége az, ha a győztes él, a vesztes meghal. A győztesnek fizet a vesztes... stb.
Ellenben Heraklész példája azt mutatja, hogy nem győz igazán, aki a "hagyományos" módon győz. Csakis az győz, aki még az ellenfelét is maga fölé helyezi, és emeli. Értsd úgy ezt, hogy többre adja, mint ami. Kiemeli a közegéből, kizökkenti a tudatlanságából... ellenségből baráttá zökkenti, emeli.
A valódi győzelem a végén a röhögés. Amikor az ellenségből baráttá tettél valakit... amikor az általad birtokolt tudást, bölcsességet, szeretetet, hagyományt ajándékul adtad még az ellenfelednek is... hogy az magánál többre adasson... magánál többre emelkedhessen, teljesedhessen.
Az egymást megevő, eltipró vetélkedés mindenkire nézve halálos... akinek nem kívül, annak belül az.
Csakis az egymást emelő, építő, teljesítő vetélkedés lehet élő, és világos.

Amikor az ember - új tapasztalat:) - 11300 m magasan repül 860 km/h sebességgel, és lenéz Németországra... akkor úgy érzi, hogy "húúú, mennyi hely van... mit izélnek ezek a kvótákkal... ez nem is egy valós probléma... itt tulképp arról van szó, hogy ezt a politikusok találták ki... ez tuti egy kicsi szarság, és felnagyították... hát, innen nézve semmi jelentősége"
----
adott egy rendszer, amit a népei már kilyuggattak, és meg akarnak szüntetni... de a szipolyozói nem.
Mit kell tenniük a szipolyozóinak? Olyan veszélybe kell sodorniuk a változtatni akarókat, hogy azok vissza akarják kapni a rendszert:)
----
YXX kisasszony, asszem, hogy YX kisasszony nem önbizalom-hiányosan írt... hanem szerényen...
:) és ez nyí... nem mú:)

YX
- Kedvesek...mindketten... :) a választ megtudhatják a következő epizódban...:)

YXX
- "Nem értek egyet azzal, hogy a szerénység fontos erény. A logikus elme mindent olyannak kell hogy lásson, amilyen. És ha lebecsüli magát, éppúgy eltér az igazságtól, mintha eltúlozta volna." - Sherlock Holmes.
(Most hazabeszélek, mert mindenki magából indul ki. Én is. Így olvastam/néztem/láttam EFI-t. Ezért tituláltam önbizalomhiánynak. De lehet, hogy Önnek van igaza. De Holmes-nak is. (Legalábbis a saját érdekemben nagyon remélem.))

én
- ez jól hangzik... de mily furcsa, pont az igazságról beszél e pár sor, mégsem használja jól a fogalmakat.
Térjünk vissza a nagymamámhoz. Ő azt mondta: "fiam, a szerénység erény, de hülye azért ne legyél!"
A magamat lebecsülés hülyeség... és káros, valóban... de a szerénység egy csodálatos előfeltétele a teljesedésnek... a finomság a lelkiségből ered, a szerénység a finomság jele...
az önbecsülés hiánya valóban rossz jel... és nem tévesztendő össze ezekkel.
---
Holmes-t nagyon szeretjük:))

YYX
- Mi a különbség lebecsülés és szerénység között? Hol van az a határ, ahol még jól elkülöníthető a kettő egymástól? (Ugyanez a kérdésem a toleranciára és a balekságra vonatkoztatva is.)

én
- ha ezt nem érzi magától, akkor szavaktól nem fogja. Meg is van a következő feladata:).. hogy ezt megismerje...
"a szerénység egy csodálatos előfeltétele a teljesedésnek... a finomság a lelkiségből ered, a szerénység a finomság jele..."

Önben anélkül is megvan, hogy tudná. A feladat nem az, hogy szerény legyen... mert már mert már:)... hanem, hogy tudja is...

YYX
- Érzem. De akartam látni szavakban Öntől. Mert letisztítja a dolgokat.

én
- jaaaa! azt nyugodtan mondja, hogy Méhdi, írja le, mit lát...:) bármikor...

a lélekkel való kapcsolata egy-egy embernek különböző mértékű...
gyanús, hogy aki közelebbi kapcsolatot ápol a lelkével, az finomabb... aki finomabb, szerény is...
a leghitelesebb, valódi, erénynek minősülő szerénység azok szerénysége, akik lélekben, bölcsességben teljesedettek... de megesett a szívük, és gondoskodó, empatikus hozzáállással... szeretettel képesek mások felé megnyilvánulni, mintegy jelezve, hogy az "üzenet" a fontos, nem a személyük... vagy egyszerűen csak úgy maguktól... bensőjük szépségét kisugározzák... anélkül, hogy ezt a tükörnek művelnék.
A szerénység erény; az önbizalom-hiány pedig defektus.
A különbség is lélekkel érezhető.
----
pl. a standard szuperhősök...
érdekes, hogy Batman egy álruhás karakter, de ŐŐŐŐŐŐ BATMAAAAAAAN :)))
most akkor szerény, vagy nem szerény? :)

YYX
- Köszönöm. Így gondoltam. Így éreztem. De Ön le is tudja írni, én meg el tudom olvasni és ezáltal kissé tudatosodik, mert megfogalmazódik magyar nyelven. És ez jó. Köszönöm. :)
Igazából: az nyeri október 2-át, aki megmarad odáig tisztának. Az egyénre gondolok. Már most hányinger, ami van (mindkét részről) és még most fog beindulni. Valójában ezért káros. Mert alattomosan szennyez. Bármit is mond, bármit is sugall, szennyes eszközökkel sugallja.
Erre keltem.
Meg arra, hogy egy kutyamód ülő lóval álmodtam. De csak akkor nevettem, amikor felébredtem.

YXYX
- ehhez a szavazós szarhoz
jó válasz nincs rá

én
- jaja
nincs
mert 1. a próbák közt van olyan, amit azzal állunk ki, ha veszítünk... 2. nem a történések számítanak, hanem aki leszünk általuk, vagy, akik vagyunk bennük.

YXYX
- van olyan próba aminél nem a külső végkimenetel számít... hanem a belső átalakulás...

én
- így van, igen
3. néha az ember bármit is tesz, csak a Jó Istenben bízhat.
-------
a nagy mű maga az ember... nem a másik ember...
és nem a karakter!
:)
nem Batman jut a mennybe... hanem, aki alakítja..
és nem az aki alakítja, hanem az, akivé ez által lett, aki alakítja...
Batman karaktere az alakítástól, az alakítás az alakítótól, az alakító pedig a valódi embertől kapja a betáplálást.
-----
a szerénység a finomságtól... a finomság a lelkiségtől... a lelkiség a lélektől kapja a betáplálást...
ha ez a sor sérül, akkor nem szerénység lesz ami annak látszik, hanem alakítás... vagy igazi defektus.
-----
mások is biztosan ki tudják egészíteni ezeket...
kössz a izéjjjnaka izéjjáttth
-----
az érthetőség kedvéért tegező üzemmódba váltok...
szörnyű összefüggések ezek...
az alárendelők egymást marva is a mellérendelőket irtják...
és azok emlékeit... történelmét, hagyományát...
----
egyetlen kiút van> befelé:))))
micsoda paradoxon megint...
lebontó minőségek mindig is voltak...
mivel nem mutattátok élőnek magatokat, elindultak, hogy lebontsanak mindent, ami nem élő... belőletek, körületek.
mutassátok élőnek magatokat, hogy elkerüljétek a halált!
"az lakja majd a Kárpát-medencét, aki élettel tölti meg" - mondta Csaba testvér...
és így is érthetjük, amit mondott.
Ezt tudtam még útravalóul az egészhez hozzátenni.
-----
Meg lehet-e védeni a Hazát úgy, hogy a krisztusi alapelvekhez hűek legyünk, de mégis megvédjük... valamint, ha megvédjük, sem magunkat, sem másokat ne vessünk vissza a XIX.századba... ?
:)
ezt kellene valahogy "kifocizni" - ahogy néhai Ferenc bátyám fogalmazott.
A kulcs egy egyszerű mondat: "szándéktól minősül a tett." Így van, de mitől minősül a szándék?
"A pokolba vezető út is csupa jó szándékkal van kikövezve" - mondja a mondás. Mitől lesz a jó szándék valóban jóvá?
Érzelmektől? Tájékozottságtól? Érdek-, és hátsó szándék-mentességtől?
-----
Ahogyan a külső világ, a környezet a nép benső minőségének kivetülése, úgy a tett a szándéktól minősül, a szándék minősége pedig, a bölcsesség mértékével változik. Minél közelebb állunk a lélek valóságához, a világossághoz, az élethez, a pártatlan, érdek-mentes bölcsességhez, a szeretethez, annál biztosabb, hogy a jó szándékunk valóban jó lesz.
---------------------
A demokrácia csak demo. Ilyen minőségünkben demono-krácia. Arra jó, hogy a többség akarata érvényesüljön. Ám, ha a többség azt sem tudja, mi micsoda, ki kicsoda, és amit akar, arról sem tudja, hogy mi az valójában... valamint nem tudja azt sem, mikor vezetik meg, és használják fel, sajnos a demokrácia csak világrontó entitás marad. Üres eszme a Nagybetűvel ember nélkül; fegyver a bölcs ember nélkül; és a többség butaságának győzelme a bölcs keveseké felett.

Ne felejtsenek visszazökkenni a jóságba! :) Az elméből a lélekbe...

A megkülönböztetés vétek; ám, a különbségtevés elengedhetetlen. Aki megkülönböztet, öl; aki nem tud különbséget tenni, elpusztul.
Ne különböztessék meg az embereket egymástól, de tudjanak különbséget tenni menekülő, és gyilkos között!
A tét a lelkük. Szeretettel, bölcsességgel, tettekkel megtartják, gyűlölettel, félelemmel, lustasággal elveszítik. Mentsék meg az Országot is, és az embereket is! Hiszek Önökben.

"1300 menekült ember megsegítését vállalná Magyarország, ha a kormány úgy döntene.
Nem dönt úgy.
Egyrészt az általuk (kormány) gerjesztett félelmeinket ez megnyugtatja. Vicces. Ugyanakkor, a keresztény alapelveknek ellent mond. Ha a politika a kereszténység elveiről, megtartásukról papol, de közben épp azokat árulja el, akkor meghasonul. Egy meghasonult vezetést csak bandzsítva, és jóakarattal lehet sokáig nézni, de elszédül az ország az erőlködésben.
1300 menekült soraiban bújhatnak alvóügynökök, merénylők, mérgeskedők, térítők, igázó elveket vallók. Néhányan valóban lehet, hogy így indulnak neki. Ha embertelenséggel találkoznak, el sem gondolkodnak majd azon, hogy netán tévedhetnek.
1300 ember találkozhatna emberséggel, a krisztusi elveket, értékeket, tanításokat, kéréseket nem szájba sz...ró intézményes egyházakkal... és egy csodatévő magyarsággal.
...
Ebben az állapotában a magyarság, nagyatyai tisztelettel, és szeretettel, a hatás kedvéért mondva, de impotens. Ébredezik ugyan, de a távirányítójához minden észbekapás után visszakúszik.
Én mégis hiszek egy alapvető népi létfeladatban, és minőségben, amely jobb állapotában, rosszabb időkben gyógyítani képes.
Hiszem, hogy amikor a Nemzet bölcs, és szerető, és gondoskodó állapotú, akkor olyan, hogy bármit dobnak belé, az megtisztul benne.
Hiszem, hogy amikor éber állapotú, és legbensőjéből a Világosság, és Élet árad a világba, akkor minden rossz, amivel érintkezik, és kapcsolatba kerül, áttranszformálódik jobbá; önmagánál többre adatik.
Hiszem, hogy nagy dolog megvédeni Európát, a határokat, a félelmeket, de abban hiszek a legnagyobb erővel, hogy ha nem félnénk, akkor gyógyíthatnánk is a világot ahelyett, amit most művelünk.
Jobb-e megvédeni a már lassan csak kereszténységnek hívott intézményt, testet, elvet, úgy, hogy közben épp a valódi kereszténységet, az igazi, nagybetűvel Emberséget hazudtoljuk meg ezzel, köpjük szemen, és kenjük be sárral, vérrel, mocsokkal... mint inkább az eredeti krisztusi szeretetnek engednünk, és esélyt adni a világnak arra, hogy megváltozzék?
Ha az előbbi mellett döntünk, lehet, hogy lesznek határaink, de nem leszünk önmagunk... és ezer évekre letakarhatjuk a tükröket.
Ha az utóbbi mellett döntünk, bizony, mint a szerelemben, ki kell szolgáltatnunk a szívünket a másiknak... de, ha testünkben kárt is vallunk, a lelkünkben igaziak lehetünk. Tetteink által az Élet, és Világosság nyilvánulhat meg a világban.
Aki testében kárt vall, de lelkében élő, igaz marad, az maga az élő igazság; ám, aki testében megmarad, de lelkében kárt vall, ha megmarad, is holtan jár-kel csak a világban.
Hiszek a magyar nép szívében, amely megébred, és feleszmél, amelynek izzásánál felengednek majd a most még félő, és szelídítetlen szívek.
Ha beengedjük az 1300 menekültet, veszélyt vállalunk, és feladatot, de nem hazudjuk szembe Krisztust, és az Őseinket, és a tükröket. Ha nem engedjük be Őket, akkor vagy gyávák, vagy lusták vagyunk... vagy mindkettő.
Hiszek abban, hogy lehet még bátorság, és áldozatvállalás bennünk valahol; hogy nem csak az Őseink nagy lelkéből, és tetteik felemlegetéséből fogunk élni újabb száz évekig, hanem mi sem leszünk lusták, és gyávák a tetteikhez mérhető tettekre... a vállalásaikhoz méltó vállalásokra.
Hiszem, hogy meg sem kottyanna beengedni a tudást, amely végül bölcsességgé érne... hogy meg se kottyanna kiegyenesedni, megmozdulni... gesztust tenni, gondoskodni, baráttá minősíteni az ellenséget.
Hiszem, hogy ez a kedves, csodákra képes nép ráeszmél arra, hogy ha élni, és éltetni akar, nem maradhat tovább ilyen, aki mind a képességeitől, mind a lehetőségeitől, mind az adottságaitól, mind az életfeladatától távol bujkálva tetszhalottasdit játszik a nyugalma érdekében.
Hiszem, hogy ha élettel állna ki a halál ellen, ha igazsággal a jog, és jogtalanság ellen... ha valósággal az illúziók ellen... ha világossággal a vakítás, és sötétítés ellen... szeretettel a közömbösség ellen... az életellenesség ellen, a természetellenesség ellen... és barátsággal az ellenségek ellen, akkor meggyógyítaná a világot.
Egy ébredett, bölcs, szerető nép nem csupán az Ősei érdemeiből meríthetne méltóságot, hanem maga is ilyen ősökké válna tetteiben, gondoskodásában, gyógyító hivatásának betöltésében.
Ne értsék félre... amíg nem ilyenek, magam sem javaslom, hogy ide bárkit beengedjenek... hiszen, ha csak a határainkat tudjuk fenntartani, azt legalább tartsuk - a potens népminőség eljövetelének lehetőségét egyáltalán biztosítandó - én csak arról írtam e pár sorban, hogy többre is képesek lennének... hiszek Önökben, és tudom, hogy képesek a legnagyobb csodákká teljesedni, összefogni, és Nappá gyúlni... és gyógyítani. Ha ilyenek lesznek, akkor bármilyen rossz, és romlott minőséggel is kerülnek majd kapcsolatba, az a minőség Önök által jobb önmagára ébred, és többre adatik.
Erősségükben legyenek kegyesek, és ne gyengeségükben!
Erényben legyenek gondoskodók, ne félelmükben!
A harc a lelkükért folyik; ne adják!
Ha a nép bölcs, és erős is, és erősségében kegyes, nem gyengeségében... akkor nem kell félnie, mert minősége felemeli a befogadottak minőségét. az ellenségből barát lesz, a tompából értő, szelíd.
Ha a nép lusta, és nem adózik tettekkel, folyamatos törődéssel, gondozással, gondoskodással, rendelkezésre állással, tevékeny jelenléttel, hanem csak úgy beengedi a farkasokat, akkor a farkasok értékrendje fog érvényesülni, és elterjedni. Ha lustaságán túl jut, és bölcsességgel, erőben, folyamatos jelenléttel tevékenyen nevel, törődik, csak akkor van egyedül esélye arra, hogy a farkasok megszelídülnek... farkasból emberré teljesednek.
Ha a nép nem bölcs, nem erejében kegyes, hanem tehetetlenségében, és gyámoltalanságában maximum karitatív, vagy kegyetlen, akkor az egyetlen dolog, amit megtehet, hogy megvédi határait... és elismeri a krisztusi alapelvek megvalósítása terén megélt kudarcát.
Összefoglalva: a krisztusi alapelvek megvalósításához bölcsesség, szeretet, tevékeny jelenlét szükséges.
Ha ez nincs, nem marad más, mint elismerni az e téren vallott kudarcot, és várat építeni, és azt megvédeni, hogy legalább a jóság magjait megmenthessék egy potensebb generáció számára.
A sorsfeladat adott... a hétpróba kever, és hat - KEPHER-EM-HAT.
Ha a szelében, viharában a nép kényelmességgel akarja megtartani az Ősök hagyatékát, akkor kimozdul alóla a Föld...
Az állandóságnak, örökkévalóságnak, végtelenségnek a lélekben találják a helyét; a külvilágban azonban vihar van... földrengés van. Aki a lélekbe helyeződve szemlél, az alól kimozdul a külvilág.
Amíg nem szent minden ember, addig nem javasolt a nemzetállamok megszüntetése.
Visszaélések ellen biztosíték a nemzetállam.
Csak, ha szentek tanácsa kormányozna, lehetne határtalan egy bolygó, nemzetállamok nélkül... de akkor meg már azért nem kellene megszüntetni őket...
Vagyis: a nemzetállamok megszüntetése rosszakarók idején nem ajánlott, jóakarók idején fölösleges.
A testi jelenlét alapvonásainak számbavétele megtörtént...
Ezek csak az út jegyei, és a személy számára elmúlnak. Ám, amíg csak a személy számára múlnak el, de a nép velük kel, szenved, és fekszik, addig a szabad személynek megeső szívvel a népről gondoskodnia ildomos.
Ha egy ember a lélekbe teljesedettként a valóságból szemlél, nem érintik ezek... azonban, míg járólényként itt lép, megeső szívvel a lények segítésére adja magát.
Nem igénye a tett, hanem minőségéből adódóan jár-kel, és nyilvánul meg.
Nem tesz, és mégis hat.
A sors járólénye.
Öregkirály állapotú. Nincs itt, csak árad.
Nem akar, csak jelen van, és minőségére tekintve alakulhat a nép.
Nem parancsol, hanem gondoskodik, szeret.
Nem szabályoz, hanem Ő az élő törvény. Aki rá tekint, magát szabályozza a példája által.
Térkép a mennybe... és a földi szenvedés lehető legkisebb fokúvá redukálásához.
Ha a fenti dolgokkal foglalkozna, nem érintené, csak a földi szenvedés csökkentése érdekében beszélne róla...
Fogadják jó kívánságaimat, és tudják, hogy mindig hittem Önökben, és örökké hinni fogok!
Halade, Mystai!" /részlet a Méhdi levelei Smirnához c. könyvből

[...]

YX
- Nem alszom... Nem tudom. Valamiféle kegyelmi és... kegyetlenségi állapotot érzek........ Valami van és valami jön.
Nehéz.
Kedves és jólesik, hogy törődik velem. De én teljesen degenerált életre vagyok hivatott, mely olyan, mint bulgakov Mester és Margaritája, bár merem remélni, hogy nem annyira Sátáni, de soha nem lehet tudni, hogy mi miért történik............

én
- Atya, Anya, Fiú, és Szentlélek így Egy Isten... hálás vagyok az életünkért. Köszönünk Neked mindent. Kérlek, bocsásd meg a bűneinket, szabadíts meg a gonosztól, szeress minket, vigyázz ránk! Fogadd el elhasznált erőinket, és adj helyettük újat, tisztát a magadéból! Tölts el minket jósággal, szeretettel, szerelemmel, igazsággal, egészséggel, világossággal, élettel, bölcsességgel, örömmel, bőséggel... és végy is körül minket mindezekkel a jókkal! Köszönjük szépen! Úgy van. Úgy van. Így van.

Bocsáss meg, Jó Isten-Istennő, hogy gyenge vagyok! Kérem bocsánatodat; én is megbocsájtok magamnak és mindeneknek. Magamat, ha gyenge is vagyok, a szeretet, a világosság, az élet, a bölcsesség családjához, az Egy családjához tartoztatom. Segíts nekem meggyógyulni, és a világot gyógyítani! Köszönöm szépen! Úgy van. Úgy van. Így van.

én így alszom el
általában..
talán segít Önnek is...
jó éjszakát

YX
- Olyan szép ez a két ima.

én
- funkcionális:) ha szépet akarnék, verses lenne...
de örülök
ha tetszenek.

YX
- Magunknak megbocsátani tudni. Ez fontos. És nehéz. Nekem nehéz. Kár, hogy nincs benne az eredeti miatyánkban. Vajon miért?
Aki, akik eltorzították az imákat. Az ő bűnük nagyon nagy. Szánom őket.
számomra ez a miatyánk... tovább értelmezett , saját használatra fejlesztett változata... benne van, ami abból kell... és még más is...
Az üdvözlégyben.... Könyörögj érettünk, bűnösökért....... Én úgy mondom: gyermekeidért...

én
- az elsőt legtöbbször akkor mondom, amikor kihúzom a dugót a kádban:)))))

YX
- Mennyire más, ugye?
A Miatyánkban meg úgy mondom: ne hagyj minket a kísértésben. Ez is más......mondjuk ez az én rosszhiszeműségemből fakad...

én
- az eredendő bűn rosszul hangzik... úgy értendő, hogy gyengeség... inkább... és van még egy, hogy az eredeti mese szerint az embert nem az Egy teremtette, hanem olyan archon, aki teremtett teremtő:)... így, az ember nem tökéletes, mert sokadik abban a sorban, amiben teremtettek teremtettek
de az emberben a "szikra" ugyanaz az isteni szikra, ami az angyalokban... és a legelsőkben... és Istenben... és az Egyben...

YX
- Meg fogom tanulni mindkettőt. Szeretetesek. Naposak.
Igen. Erős a gyanúm, hogy félre lett víve valami...

én
- szeretjük a teremtett teremtőket is, az archonokat is, az angyalokat is... és minden lényt... szeretünk... minden istenséget szeretünk... de az abszolútum Egy Világosság, Élet, bölcsesség, szeretet családjába tartozunk, és legeslegelébb az Egyet szeretjük:)...

YX
- Csak, tudja... nekem kicsit kib..szásnak tűnik ez így. Teremtett teremtése+isteni szikra=...... egy zár és egy bele nem illő kulcs...

én
- Ami az Egyhez tartozik bennünk, "jó helyen" lesz mindig...

YX
- Igen.
Csak.... tudja... túl sok bohóc-elem került belénk. És ezek maguk a fátyol, ami elválaszt az Egy-ségünktől...
És nem véletlenül lett odatéve.
(egyébként pozitív vagyok ma, de tényleg... :) )

én
- a fátylak sem véletlenek...
ez a teremtés sajátossága is
magától is, és készakarva is lehet... kiderült, hogy a magától lett volna a tökéletes...
és a készakarva tovább variálás hozta a fátylakat
de bármikor vissza engedhető minden a "magától-hoz"
a teremtmények válthatják meg a teremtőiket
megbocsájtással, szeretettel... bölcsességgel...
és nem a teremtőkben rendet téve, hanem magukban...
felemelkedve, és megeső szívvel a világért, s a teremtőkért visszasüllyedve....
és azokat magunkban magunkkal emelve.
haza

YX
- Végső soron úgyis az van, ami van. Csak néha elmereng az ember.... hogy mi végre is van az az alma..... És hogy került oda? És miért? És ki volt az? :-)
haza...

én
- az eredeti almás történet úgy szólt, hogy az embert nem az Egy teremtette, hanem már egy teremtett archon... és az embert az archon betette egy "kertbe", amit őrzőkkel őriztetett... és az Egy elküldte a kígyót, hogy kimentse az embert a fogságból... és a kígyó elmondta, hogyan menekülhet ki az ember a "kertből"...
Ez több ezer évvel korábbi verzió, mint a Bibliában leírt változat.

YX
- Igen. Csak nem e szerint élünk.

én
- szájenszfiksönné lefordítva: eleve el vagyunk b..szva... de van bennünk valami, ami jobb lett a készítőinknél is... hehe emiatt az elmébe zártak minket... és a tudatlanságba... Az ironikus ebben az, hogy mi vagyunk a megváltásuk kulcsai... és pont minket szedálnak...
vigyázni kell az adatokkal; az elme tébolyát növelhetik.

YX
- ilyen példátlan gonoszságok közt kell lavírozni. Javulni. Épülni. Szépülni.

YX
- Nehéz.
Kihívás. :D

én
- ami a lényeg, én azt írom le mindenhol
kihagyva a részleteket
mert a részletek csak tovább növelhetik a káoszt a fejekben
tudom ezeket a dolgokat... de kihagyom a meséimből...
és
csak a lényeget mondom el
mert a célom nem az, hogy még nagyobb tébolyba süllyedjen az ember
hanem az, hogy az elméből a lélekbe teljesedhessen
ehhez pedig elegendő épp annyit elmondanom, amennyi a könyvekben van...
lesz
saját szavakkal... vigyázva, hogy egyszerűsítés legyen.

YX
- Ez a legfontosabb: "eleve el vagyunk b..szva... de van bennünk valami, ami jobb lett a készítőinknél is... hehe emiatt az elmébe zártak minket... és a tudatlanságba... Az ironikus ebben az, hogy mi vagyunk a megváltásuk kulcsai... és pont minket szedálnak..."
Nem is tudom, van-e ennél fontosabb.
Nem tudom.

én
- a csoki
:)))
a sajt
a bor
a csók
:)
viccelek.

YX
- Tegye ki...

én
- nem... az élők eleve ezek... de, asszem, hogy a létezők szempontjából nincs fontosabb...
mint az, hogy a "kőóriások" :) az ördögök, az emberek... és minden lény megváltásának kulcsa vagyunk

YX
- Erőt adó.

én
- és az, hogy bár egy sci-fiben ez úgy nézne ki, hogy a kis embert végül meghívják az intergalaktikus tanács elé... meghajolni... de legutoljára a tanács hajol majd meg előtte...
millió évekkel előrébb járó lények is...
mert az ember fedezi fel, és tart majd az eredet szikrához... és ő lesz hű hozzá,
és ő fogja emlékeztetni a tanácsot... hogy mit mulasztanak.
...
az ember fog megállni az Egy előtt...
és az ember fogja emlékeztetni a lényeket arra, hogy az időtelenben nem számítanak a millió évek,
csak a hűség, és a lélek... csak az, hogy az angyalokban is ugyanaz az eredet-szikra... ami az ördögökben... emberekben...
és kegyesnek kell lenni.
és gyógyítani kell a külső világokat...

YX
- Az Ember? Mindenki együtt?

én
- a nagybetűvel Ember

YX
- Meg kell várni, míg együtt mehetünk?

én
- Az időben nem mehetünk együtt... az időtelenben pedig nem kell várni.
Warning! ez sci-fi!
Ön se bonyolódjon bele nagyon... az adatokba, meg a verziókba... Méhdi írásaiban találja az egyszerűsített változatot.
Méhdi megpróbálta elmesélni a lényeget, részletekbe veszéstől mentve az olvasót;
remélem, sikerült neki.

« Újabb bejegyzésekRégebbi bejegyzések »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14