ZselenszkyZselenszky Tamás

[...]

- szándéktól minősül a tett...
- a tett a benső minőség fokmérője...
- a legmagasabb szintű cselekvés a nem cselekvés... utána következik a sorban lefelé az életellenes cselekedetektől tartózkodás... aztán az életmentés... aztán a többi illúzió cselekvés...

a jó és a rossz nem relatív... csak a vélemények relatívak...
ami tudatlanságból ered...
a valóság nem relatív, csak a tudatlanságból eredő kibillentség szempontjai szerint ...

a valóság nem relatív
a valóságtól való távolság következményei a szempontok

a világot gyógyítani az emberben...
jó...
megmenteni a feladatától... rossz
van részfeladata, és abszolút feladata...
aki a részfeladatait oldja, de az abszolút feladatát nem... az is közeledik az abszolút feladata megoldása felé...
ám, aki az abszolút feladatát oldja, minden részfeladatától is megszabadul...
a világot gyógyítani az emberben...
jó.

a valóság nem filozófiai konszenzus, eredmény...
ami filozófiai konszenzus, és eredmény... még az elme tébolyába tartozik.
a valóságot nem kitalálják, hanem Él...
a jó, és a rossz az elme tébolyában mindketten rosszak...
az abszolútumból kihullt jó, és rossz mindketten rosszak.
csakis az abszolútum az abszolút jó...
amely neki nem tulajdonsága, hanem minősége.
mintha azt mondanánk:
mindenben az Isten eredeti, abszolút jósága az egyetlen jó...
és ami erre telepedett, szenved, és szenvedtet.
ám, létezik lény, aki ebbe ébred, és átitatódik általa... és átlelkesül...
és olyan is létezik, aki átlelkesít. ez a szeretet... éteri szeretet.

a semmi, az üresség, és a valami...:)
a semmi az nincsen, az üresség van... a valami illúzió.

mi a véletlen? a vélelem hiánya?
az egyszerű definíciója olyasmi, igen... hogy nem készakarva tett, történt, cselekedett, hanem megesett történés...
nem akarattal... nem szándékos...
vélelem nélkül:)
az "ártatlanság vélelme" fogalom annyit tesz, hogy amíg a bíróság el nem ítél valakit, addig ártatlanként kell kezelni, még, ha ő is tette, amit tett...
a véletlen, meg az, ha nem készakarva tette, ha tette

a véletlen olyan, mintha a forgószél felkapná egy repülőgép alkatrészeit, és összerakná pontosan... és kerozint is töltene bele, és vezetné is...
ráadásul bányászott is volna, és fémeket olvasztott volna, és alkatrészeket tervezett, kivitelezett volna... előzőleg... és a stewardess is Ingrid Bergmann lenne....

János apokrifonja egy gnosztikus "evangélium", amelyben arról beszél, hogy lzuniountztmápojdud nagtp974z5 alkjáőp98tp5967ápk>
Akkor már ő is nyelvnélküli...
szóval, arról, hogy az Eredet Egy az Információ... amely megrezgette a teret... és lettek a fodrok, és frekvenciák, és a frekvenciák az alapjai az ősformáknak, és minden sűrűbb anyagi(nak tűnő) csak ezekre az ősformákra gyűlt "anyag"...
szóval, nem az van, hogy öröklődik a jelleg, hanem az, hogy a frekvencia-ősforma az Eredet hangja (ige) szerinti, és az "anyag" arra rezeg.... gyűlik...
nem ilyen szavakkal szól arról:)
az első gondolat az eredeti anyaapa androgün... Barbelo Bor Bél-a, Borbála... hehe
anyukám:) Szombath Borbála
Sabaoth Barbelo hehe
a többiek már teremtettek, akik szintén teremtettek... és minél távolabb teremtettek az eredetitől, Eredettől, annál tökéletlenebb lett a teremtés...ük
de ez más, nem az Egy szabad egyháza:))
ez már csak a szó fiától lopott fény:)
ilyesmikről szól.
Na, komolyra fordítva a szaút, Maúnika...
mondható, hogy a sors a frekvencia-ősforma... és a véletlen a sodródó anyag...
amely végül a sorsra rányüzsög, és általa látható lesz a sors ősformája

- a mindensèg szempontjàbòl lètezik vèletlen?

- ha a szél véletlen, akkor igen... de, ha nem véletlen a szél, akkor nem...
A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. János...

- arra probàlok kilyùkadni hogy minden egy felsőbb rendezetsèg eredmènye, csak ùgy nem törtènik semmi ... az elme tèbolya... köszönöm

- minél közelebbi az Egy Eredethez, annál megnyilvánulatlanabb, nyugodtabb... és minél távolabbi tőle, annál kotnyelesebb, bonyolítóbb...
a közeli Lélek, a távoli elme...

az Eredet Egynek nem cselekedete, hanem minősége, és tulajdonsága, és önvalója a világ...
az eredeti világ, az Élet, a Világosság, a Szellem... a Lélek... az ősformák oka...
így, nem cselekszik, hanem Ő maga a világ.

ami, aki cselekszik, nem az Eredet Egy, hanem a sokadlagos teremtettek... akiket teremtettek teremtettek...

ami véletlen lehetne, nem cselekszik...
de nem véletlen...smile hangulatjel
ami, aki cselekszik, nem véletlen... pedig ilyen értelemben, mivel ébredettségétől messze távolodott a lélek valójától az elme illúziójába... tulképp ő a véletlen...

összefoglalva:
az elme tébolyában cselekvők "nem tudják, mit cselekszenek"...
így ezeket nevezhetnénk véletleneknek... akik tudatlanságukban cselekednek.
ééééés, amiről meg úgy véljük, hogy véletlen, mert nem ilyenek akaratából lett, hanem a megnyilvánulatlan okán, akinek nem cselekedete, hanem tulajdonsága a világ... valójában az a nem véletlen:)

a lények az elme tébolyában fordítva gondolkodnak...
az elmének definiálnia kell, a lélek megél, átél:)
az elmének meg kell értenie, meg kell ragadnia mindent, hogy azt hihessem érti... a viszonyt...
a lélek nem viszony, hanem azonosság...
Isten van a kertemben, és Isten kertjében vagyok...- már ez is szép...
Isten kertje vagyok, és Isten kertje Isten...
ez már szebb:)
Minden Egy... ez a legszebb.
az, hogy az elmének meg kell ragadnia dolgokat ahhoz, hogy a lélek valójára ébredjen, tévedés...
és, mivel nincs így, nem az intelligencia, hanem a megélés általi látás... azonosság jelenti a lélek valóságát...
nem az intelligencia, nem a beszéd az "evolúció" csúcsa, hanem a visszatalálás.
a szó, csupán az elme tébolyának, és a lélek valóságának határáig emelhet...
a lélek valóságába lépést nem segíti elő.
a benső párbeszéd felfüggesztése... a szóból a való jelentésbe teljesedés... a megragadás helyett az elengedés...
a megértés helyett a látó, megélő azonosság "segíti csak elő"...
ez is magától alakul ki éppen...
a világ önnön hibájából lett, mondaná a depressziós teremtéstörténet-író, hehehe
és az ügyvéd: a világ hirtelen felindulásból, vagy előre kitervelt bűntett?

nyelv nélküli kommunikáció...
hatalmas kérdés:
a nyelv nélküli kommunikáció Istenközelibb-e, mint a magyar nyelvű?
melyik vezeti a testet, a létet a lélekhez, és élethez...
az agyat a szívhez eredményesebben?
amikor ezt írtam, épp egy méhecske röpködött körülöttem:)
a szobában...
és dumáltunk... és az egyetlen hely, ami nagyon érdekelte, a Csontváry Marokkói tanító fotó...
aztán benyitott Eszter, és mondtam, rajtakapott a méhecskémmel...
és mosolyogtunk:)
a méhecske is...
de már kiment...

[...]

Oscar?
ja
nem kell ezekbe olyan nagyon beletébolyodni
ám

Nem hát!
De tudni kell róla!
Hogy nem az a szint, hogy maguknak osztogatnak díjat. Hanem hogy mit mutatnak, mit nézetnek az emberekkel.... mágia...
a cél nem az, hogy elvesszünk a részletekben, meg a bizonygatásban... az elme tébolyában egyre mélyebben.... hanem az, hogy az elméből a lélek valóságának tiszta világosságába teljesedjünk
okés

igen, de ehhez tudni kell, mivel állunk szemben.
csak amennyitől még jól van... annyit:)
hehe
jaja... de lehet azt tudni... mindig ezzel álltunk szemben... mindig

Igen.
De ha patkányra számítunk, hol medve jön, akkor nem lesz elég nagy a vért... Ezért kell tudni, hogy medvéről van szó.
Sokat gondolkodtam, hogy mennyivel lennék én jobb, ha erdőbe születek, ott is növök fel és esetleg kikerülök onnan. ...
Jobbnak jobb lennék. Míg életben maradok arra a kis időre...
mindig medvére kell készülni... de nem gondolni sosem a medvére

Én erősebbnek érzem magam, hogy tudok ezekről a dolgokról. Erősebb a vértem tőlük, nem gyengébb.
Igen. Így van.
az jó

szegény Mátyás király, jobb is,ha ebben a világban nincs itt, neki jobb
:))
mindig itt van... a nép nincsen itt

Hangosan és ingerülten reagálunk kedves gesztusokra a múltból túlhordozott bizalmatlanságból eredően. Naivak vagyunk, mert hiszünk, minden beérkező energiát elutasítunk, mert már nem merünk hinni - mondta a kérdező.

igen
nem ateista, csak agnosztikus
több téren
jó, hogy látod... és nehéz, hogy látod...
és veszélyes, mert aki csak magából ad, azt megeszik... aki meg nem hisz, az nem tud Istenből is adni - válaszoltam.

frekvencia paloták:) felemelkedések.. egész népek tűnnek el... shangrila, shambala... dimenziókapuk...
ezekről vannak legendák

nincs idő... valójában... örök jelen van, és sok párhuzamos frekin világok...
ami itt meghal, nem hal meg mindenhol...
amikor Jézus olyanokat emlegetett, hogy "ez pedig a második halál"
elgondolkodtatott, és ebben az esetben simán érthető...
igyekezzen az ember csak a testében meghalni max...
és a lelkében ne

finomabb világok lényei sűrítő készülékeket alkotva átmaterializálódnak ide... meeeg, nanotech szkafander testeket kreálnak... amikben benyúlhatnak ide is...
izgi sci-fi:)

a szív nem csak rossztól fájhat... van, hogy nagy örömtől, lottónyereménytől:))) vagy attól, hogy megszakad... az időkből az örökbe gyúl... a gyöngye Nappá lesz... az emlékek jelenné.. időPONTtá
"ami ellen kikelsz, az ejt majd rabul..."
igen
amivel az elme bajlódik, abban ragad... és a köré épít kísértetkastélyt

- Most már értem... Isten ellen keltem ki fiatalabb koromban
:))

- mindenki
hhehe

- S ez benne a szép

- a normálisabbak

- A szerelem anyázással kezdődik
:)))

[...]

belül végtelen
kint véges
belül örök
kint múlandó
belül jelen
kívül pillanat
belül élet
kívül halál
belül világosság
kívül sötétség
belül teljesség
kívül efemer
belül azonosság
kívül magány
belül üresség
kívül semmi
belül jelentés
kívül szó
belül szeretet
kívül félelem
belül eredet-tűz
kívül éhség
belül eredet-víz
kívül szomjúság
belül szerelem
kívül vágy
belül igazság
kívül jog
belül valóság
kívül elme
belül csend
kívül zaj
belül ige
kívül hang
belül lélek
kívül test

a befelé: fölfelé
a kifelé: lefelé
a fölfelé: befelé
a lefelé: kifelé

csak a szeretet győzheti le a halált
csak a lélek ismeri fel a lelket
csak a világosság ismeri fel a világosságot
csak az élet ismeri fel az életet

az elme tébolyából a lélek valóságába
a fényből, sötétségből a világosságba
létből, s halálból az életbe

a minőségeket egyesítve, gyújtsák Nappá a szívükben a gyöngyöt

a hétpróba nem mindegyikét lehet győzelemmel teljesíteni; van amelyet azzal állhatnak ki, ha másokért veszíteni tudnak

az önmegváltást követően, megeső szívvel visszafordulnak a nagy megváltáshoz

nem beleszólnak, nem beavatkoznak, nem térítenek; hanem közvetetten gondoskodva felmutatnak, örökítenek, hagyományoznak, elérhetővé tesznek

minden tudásnál hatalmasabb erény a szeretet; ha keveset tudnak, de önök maga a szeretet, azzal már az Egy eklézsiájának családtagjai

1 → 2 → 3 → Egy

az Egy családjába tartoztatják magukat, mivel,
a jósághoz, szeretethez, világossághoz, élethez tartoztatják magukat

Teljes szívben gyúl csak csillag;
fényességnek.
Csakis üres kézbe adnak
mindenséget.

[...]

ahhoz, hogy képesek legyünk meghallani a választ, a helyes kérdés feltételére is képessé kell lennünk...
az kapja meg a helyes választ, aki képes feltenni a helyes kérdést...
mert, akiben nincs még hely a helyes válasz számára, nem tudja feltenni a helyes kérdést sem.... aki pedig fel tudja tenni a helyes kérdést, annak nyugodtan el lehet mondani a helyes választ, mert abban már eleve helye van annak...

- Rettentően fáj, amikor az un. "oldalak"-hoz tartozó emberek egymás létezéshez való jogát kérdőjelezik meg. egyik ember a másikét. halhatatlan eszmék harcát halandó emberek vívják - fogalmazott helyesen a tisztelt kérdező.
- ...És ettől nem a halandók lesznek halhatatlanná, hanem az eszmék halottakká - válaszoltam a helyes kérdésre.

Darvin
álmomban megint láttam az istent

én
jeeeeeeeeeeeee

Darvin
az igazat megvallva magasabbnak képzeltem el

én
smile hangulatjel
mesélj

Darvin
nem tudom, hogy meghaltam-e. vagy csak úgy meghívtak.
beléptem egy hatalmas

én
János rendszeresen révült...

Darvin
HATALMAS
szobába

én
belül tágasabb

Darvin
ami aranyból volt, és a falakra tintával írtak
szövegeket
latinul
sorokat

én
zsííír

Darvin
egymás alá mondatokat
Omnia mea maecum porto.
stb.

én
leírhatnáád a csopiba
ha van kedw

Darvin
arany volt a fal
meg ezüst
csupa giccs, mintha nem is igazi lett volna

én
aha

Darvin
csupa olyan, amit nem gondoltam illőnek az istenhez
odaléptem hozzá, és azt mondta, hogy hallja, hogy gonddal küzdök a világmindenséggel kapcsolatban
és azt kérdezte, hogy tud-e segíteni
megkérdezte tőlem az isten, hogy "bocs, segíthetek?" grin hangulatjel micsoda egy álom

én
a budaszentlőrinci páloskatedrális volt ilyen... jöttek a törökök, máglyát gyújtottak benne, az arany leolvadt a falakról... elcuccolták... majd felrobbantották az egészet, és még az alapköveit is szétszórták...
és segített?

Darvin
törökök frown hangulatjel (mindig is érdekelt, hogy a törökök olvasták-e az Egri Csillagokat)
hát azt mondtam az istennek, hogy biztos tud, de nem biztos, hogy szabad

én
jól beszéltél
de azt is mondta Jézus, hogy kérjetek, s megadatik... zörgessetek, s megnyittatik... szóval.... ha gondolod, megpróbálhatod... és majd eldönti, hogy lehet-e
és mi lett?
mi lett?

Darvin
azt mondtam neki, hogy az ember változik, és megismernem, megszeretnem lehetetetlen. és hogy bajom, hogy emberként ezért én sem vagyok jobb. és hogy nagyság van az életben, amit nem lehet felülírni, hogy ötletek cikáznak mindenhol, de az időben nem tudnak egymással versenyre kelni egy jobb korért. Senkit sem érdekel, hogy a túlvilágon lehet, hogy egy örökkévalóságra lesz elszigetelve az itteni szeretteitől, senkit sem érdekel, hogy ezt milyen hit mondja, és kinek a száján keresztül. Ha meg valakit mégis, az mindig messze van, ahogy mindig megcsörren a telefon, ha beleülsz egy kád vízbe.

én
de jóóó

Darvin
és hogy nem vagyok benne biztos, hogy jól csinálom ezt az egészet, mert minden kis dolog olyan sokat nőtt az elmúlt korokban
és akkor az isten rámnézett
és azt mondta, hogy "és teszi ma is."

én
smile hangulatjel nyíí

Darvin
a világ második legnagyobb példányszámú könyve tudod mi?

én
csak kevés embert sikerülhet úgy szeretni, mint barátot, családtagot... kitüntetett, kitüntető szeretettel... közvetlennel...
de az egész emberi nemet szeretni lehet közvetett, felebarátinak mondott... isteni szeretettel...
nem tudom... mi?
biblia az első...asszem

Darvin
a fajok eredete
a szent biblia az első

én
ó, akkor besztszellert írtál
:)

Darvin
és tudod
amit az isten mondott nekem
álmomban
"és teszi ma is"
nos.,..
teszi:)
nekem van egy 108 éves példányom a könyvből
ropog a papírja
és magyarították Darwin nevét, miszerint az író
bizonyos Darvin Károly

én
bizony:)
ez vagy Te:)

Darvin
a könyvben

én
hehe

Darvin
a 430.oldalon
a 15. fejezetben
ez a zárés
zárás
"Felemelő elképzelés ez, amely szerint a Teremtő az életet a maga különféle erőivel együtt eredetileg csupán néhány, vagy csak egyetlen formába lehelte bele, és mialatt bolygónk a gravitáció megmásíthatatlan törvényét követve keringett körbe-körbe, ebből az egyszerű kezdetből kiindulva végtelenül sokféle, csodálatos és gyönyörű forma bontakozott ki - és teszi ma is."

én
ismertem:) igen:)
Károly mondta anno, hogy nem azt mondja, hogy nem teremtés van, hanem evolúció, hanem azt mondja, hogy ilyen a teremtés...

Darvin
gondolhattam volna, hogy Te ismered smile hangulatjel

én
smile hangulatjel
tudod miért a fajok eredete a 2. legolvasottabb?
mert a biblia az első....

Darvin
furcsa a Teremtő nevét a fajok eredetében olvasni ám
miért?

én
mert a biblia az első...
átgondolod?
vagy mondjam?
smile hangulatjel

Darvin
mondd

én
ha a biblia a legolvasottabb, abból következik, hogy a fajok eredete lesz a második...
a baj az, hogy ha a fajok eredete lenne a legolvasottabb, abból nem következne, hogy a biblia legyen a második....
ez az anomália a világban...
szerintem érted...

Darvin
igen, értem.

én
az emberek megpróbálták a hitüket, és teszik ma is...
a teremtés része az evolúció
az emberek meg akarják próbálni a hitüket, ahelyett, hogy az egészet akarnák látni
smile hangulatjel
megnyugodhatsz... jót írtál, csak az emberek nem látják a teljes képet
de majd fogják.
amerre a lélek akar, arra fejlődik a test...
és minden használaton kívüli dolog elmarad...
a sólyom látni akart... és láthat...
a teremtés nem befejezett...
minden pillanatban történik.... ma is.

az információ-fizika úgy mondaná:
kezdetben vala az Információ... általa indult a skalár/spin-kommunikáció... az által a transzverzális kommunikáció... az által a longitudinális.
a non wave szféra gerjeszti az elsődleges frekvenciákat, azok az elsődleges mezőket... a legfinomabbaktól a legsűrűbbekig...
ezek lineárisan jelentik az idő illúzióját, vertikálisan a térét... :)))
különböző frekvenciák, és hangok, más-másféleképpen rendezik a teret... a tér eszerint rendezi a sűrűbb alkotóelemeit, részecskéit. a hang hozza létre az "ősképeket", "ősformákat", az ősformák/alakok szerint jönnek létre az anyagi testek...
a sok frekvencián egyaránt létezők a lények, az egy frekvencián létezők a tárgyak...
a sok frekvencián létezők testi evolúciója, vagy retrográd evolúciója a leginkább attól függ, hogy a saját, finomabb frekvenciákon rezgő ún. lelki, szellemi, éteri részeik gondolatai, szándékai micsodák, illetve, eredményesen kommunikálnak-e a legsűrűbb, testi részeivel.
hozzáfűzném még, hogy tyemmendáréjjjj tyimmen työmmmm

ez a Méhdi féle tyemmendáréjjjj tyimmen työmmmm elmélet forgácsolatlan, cizellálatlan változata:)))

[...]

Tanítványommal - zenei - beszéltük, hogy az ideális férfi a nők szemében valszeg a császár.... de irányítható...
császárt akarnak, de irányítani akarják...

ki, hogy látja?
hölgyek? lehetséges ilyet lelni?

a mostani generációk... vékonyak... és maguk sem tudják, mit akarnak...
akkor mi honnan tudnánk?
- ez a másik szál, amit említettünk...

dalszöveg-írás óra keretein belül történt.

ki, hogy látja?

a tizenéveseket mi tartja össze "örökké"...
és a felnőtteket mi választja el folyton?

ha szeretünk, akkor minden van...
ha nem szeretünk, akkor semmi sem jó..:) ez az alap, talán...
ha összetartunk, együtt mindent jobbá tehetünk, ha széthúzunk, még a meglévő, jó dolgok is széthullhatnak.

az "irányítás" -hoz:
láttam már olyat, hogy a kapcsolatban
1. a férfi a nőnek akart kedvezni, mert szerette... így, az volt, végül mindig, amit a nő akart... tehát:
2. a férfi hagyta, hogy a nő mondja meg már rögtön az elején, hogy mi legyen... hiszen, végül, úgyis az lett, amit a nő akart...
3. a férfinek mindegy volt, hogy mi van, mert tudta, úgysem az lesz, amit ő akar...
4. ha az egyiknek nem mindegy mi lesz, a másiknak mindegy mi lesz... mert szeret, akkor végül annak lesz igaza, akinek nem mindegy mi lesz. ha kettejük közül egyiknek is nem mindegy, mi lesz, akkor annak lesz kedvezve.
5. aki ezt hagyja, utálva lesz, aki nem hagyja, utálva lesz:)
mese vége:)
vége?

ha szeretünk, akkor minden van...
ha nem szeretünk, akkor semmi sem jó..:) ez az alap, talán...
ha összetartunk, együtt mindent jobbá tehetünk, ha széthúzunk, még a meglévő, jó dolgok is széthullhatnak.

deee, ezeknek még van több aspektusuk... ez csak egy hirtelen eszembe jutó:)

és, látják, nekem sem megy... pedig, én azért már láttam pár dolgot életemben...

a Dobogó könyv 3/4-e erről szól... és azt sem ma írtam... még sokkal a mostani "házas" "életem" előtt...

és mégsem megy... mert akik magukat sem ismerik, azokat mi ismerhetjük attól... de tökre nem úgy, ahogyan Ők akarják, hogy ismerjük Őket... mert Ők , mivel magukat nem ismerik, rosszul várják el, hogy ismerjük Őket... és nem úgy, ahogyan az a teljességben abszolút módon jó...

szeretünk, a szívünkben összetartozunk... de sosem leszünk elég, és jó a másiknak, mert Ő magával van rosszban...
és sosem leszünk elég jók, mert Ő kívül hiszi a boldogságot... és nem magában valósítja...
mi meg, szeretünk, és egyedül maradunk...
itt a vége:)
itt a vége?

akik képesek hálát érezni azért, amijük van, boldogok.
akik elégedetlenek, és bosszankodnak, azon töltik ki a bosszúságukat, aki kéznél van... tehát, aki szereti Őket...
azok jelenlétét kezdik feltételes reflexszerűen összekapcsolni a rossz világ képzetével, akikkel összefogva túl tudnának élni, és boldognak lenni...

akik többre várnak, sosem állnak meg csodálkozni... mint a japán turisták, akik elmennek a bolygón mindenhová, de az egészet kamerán át nézik végig, már ott a helyszínen...

szeretünk...
hálát adunk...
rácsodálkozunk...
élünk...
milyen szép kifejezések...

XY írt egy levelet a feleségének, mielőtt elvette volna... és azt mondta neki, hogy akkor nyisd fel, és olvasd el, amikor elhagysz...
és elhagyta, és kinyitotta, és az volt leírva a levélben, ami a házasság alatt történt, és ahogy elhagyta...

érdekes mese lenne...

ez a szeretők világa, ők a faszák, és nekik jó...
a férjek máshová valók... a feleségek szerint is...

együtt felnevelkedni, együtt felépíteni a dolgokat... jaja
nem készen kapjuk egymást...

engem tuti megátkoztak, mert én mindig másnak nevelek fel embereket... :(

velem is baj van... biztosan...
csak, amikor bennem van erő kettő helyett is, akkor nagyjából oké... de, amikor nekem van szükségem valakire... akkor szétesik...

szeretek, vagyok... ez a félrekúrt világhoz kevés...
ahhoz félrekúrt dolgok is kellenek... de én nem akarok félrekúrt lenni...
csak szeretni, és lenni... és szeretve lenni.

a felszín fenntartásában nem vagyok jó...
csak a bensőében

tudtam mindig, hogy nem vagyok ide való... nem vagyok alkalmas ilyesmikre...
de sóvárgott a szívem, hogy szerethessek, és szeressen valaki...
reméltem, kellek majd így is valakinek...
háát, kiderül...

azért ilyenek a fiatalok, mert
1. a felmenőik sem voltak már igazán vajkaramellák...
2. a technika világa is vékonyítja őket
3. minden hazudik, és semmi sem ér semmit...
4. sztárok akarnak Lenny, és semmi mások...
5. az élvezet az egy valós dolog a többi semmi között...
6. ja, ha ők sem, akkor én sem...
:) ilyenek, lehet folytatni

bizony, jól csinálni sosem rossz...
de, láttam olyat, filmekben is, életben is, hogy bármilyen frankón is viselkedett a férfi, dobták... mert dobni támadt kedvük...
a dobott fél azon rágódik, hogy mit tehetett volna jobban, miket mulasztott... miközben tök mindegy, mert, ha dobni akarnak valakit, akkor koncepciós pert folytatnak.... ha el akarják venni a saját kedvüket tőled, elveszik... ha nyugtalan a lelkiismeretük, addig magyarázzák, amíg megnyugszik, és te leszel a hibás.... ha nincs bűnöd, kitalálnak neked...
ha okuk lenne együtt maradni, okot találnak szétmenni...
és az ember rágódhat, hogy mit rontott el, mit kellett volna jobban....
tök mindegy.
aki szeret, szeret, és maradni akar.... aki meg nem szeret, annak ugrálhatunk fejen is... és lebeghetünk a talaj fölött....
mind emellett, igen... szeretni, jól csinálni... alap... és ebben mindenképp okénak kell lennünk...

magamért jó vagyok úgy, ahogy békében tudok élni velem:)))
ha megteszek ezt-azt, azt a szeretettért teszem...
egyszer valaki kikérte magának, hogy én magamért nem teszem meg, hogy (bármi), de érte nagyon szívesen...
mondta, hogy magamért is tegyem meg...
és nem értette, hogy én jól vagyok magammal... és úgy, ahogy....
és ha teszek valamit, azt érte nagyon szívesen... de magamért minek, ha én jól vagyok... nekem egész világom van...
mindegy... lehet, nem jön át itt

Vagy csinàlj sok-sok gyereket ès matt! Mehetünk sörözni - mondta a kérdező.

mindent láttam már:) ilyet is... és akkor már nem csak a megbántottak szenvednek, hanem a gyerekek is...
épp tegnap mondtam Thor-nak, hogy kellenek a mérföldkövek ahhoz, hogy egy kapcsolat hosszútávon okés legyen...
ismerkedés, szerelmes évek, eljegyzés, esküvő, gyerek, ha gyerek jön, akkor hét évig minimum akarja az embert az asszony... erre Ő közbe vetette, hogy nézzek rá... Ő nem kellett az asszonynak... gyerekkel sem... hét évig sem.... semeddig...
éljen az új családmodell, a modern világszemlélet...
:) sajnálom, de recept nincsen... hanem tudják mik vannak?
1. ha szeretet van, akkor a rosszban is sikerülhet a próbaállás... ha szeretet nincs, akkor szuperment is kipenderítik
2. ha az ember, akivel vagyunk, nem ismeri magát, nem ismeri a világot, akkor mi hiába ismerjük magunkat, vagy a világot, vagy akár még Őt is... a végesbe nem fér a végtelen; csak a végtelenbe fér a végtelen, és a véges... is
3. ha a receptet keressük, sosem fogjuk meglelni... itt inkább arról van szó, hogy szeretet, törődés, példa, gondoskodás kell, hogy szívből megnyilvánuljon... és van még egy fontos törvényke, hoooogy az ember szabadsága addig ér, ameddig nem sérül a másik emberé. ugyanakkor áldozatokat lehet hozni a szerettünkért, és adni habos tetejű szeleteket Neki a szabadságunkból... ilyenek
4. a boldogság nem messze van, és nem kergetni kell... azt magunkban tudjuk megteremteni... hozzáállással... belül... boldogság akkor lesz, van, ha azok akarunk lenni, azok vagyunk...
5. ha megjavítani való akad a kapcsolatban, akkor azt nem a kapcsolaton kívül sikerülhet megjavítani, hanem összefogva, benne...

akik nem alkalmasak, nem valók a házasságra, azok szenvednének benne... és megőrjítenék a társukat, a gyerekeiket, vagy megbetegednének, betegítenének...
deee, nem azért nem alkalmasak, mert xxxgggfffakármi csillagjegyűek... hanem, mert a világ most olyan. nincs jó példa.
a házasságot rabságnak tekintik, és nem ér a szemükben semmit sem... csak egy ósdi találmány...

ugyanakkor, a házasságot azért adták az égből az ősöknek, hogy a jó szívűeket, a gyerekeket megvédje... a profánt éterivé emelje, és nem azért, hogy a tudatlanokat, nyughatatlanokat bosszantsa...

akik sajnálják örökbe adni magukat, azok nem szeretnek igazán... és szeretni, szerelemmel nem is lehet 3-4 évnél tovább...
nem a szerelemről van szó... hanem annál is többről...

amit sajnálnak oda adni, az még el is vétetik tőlük aztán...

az éggel könnyebb házasságra lépni, mint egy másik emberrel...
a valódi menyegző; az égi, valós önmagunkkal kötött... a lélekkel kötött...

az ironikus ebben az, hogy akik égi magukkal nem házasok, azok alkalmatlanok a földi házasságra... - akkor is, ha gyakorolják -
akik pedig házasok égi önmagukkal, azok pedig áldozatot vállalnak, ha földi házasságot kötnek...

a házasság a kicsi ország... aki nem alkalmas, nem lesz királynő, király... akkor sem, ha trónra ültetik...
és körülötte minden beteg... ferde... hiányos...
ha alkalmas, akkor körülötte minden él, és virul... és éltet...
jelen pillanatban a nem alkalmasak dagonyáznak benne, és az alkalmasak nem találnak társat... 90%-ban... ez van... azért, mert a felszín, a körülmény uralkodik, és nem a benső érték, nem a valóság...

A RÉGI VILÁGBAN:
a férfiben az állat:
megy, minél több nőt megtermékenyít, aztán elhúz, mert semmi köze...
a nőben az állat: minél előbb, minél állatabb férfitől akar minél több gyermeket....

a férfiben az ember:
marad, és gondoskodik, nem hagyja magára a nőt... és védi
a nőben az ember:
szerető anya, hálás a férfinek, amiért maradt

AZ "ÚJ" VILÁGBAN:
a férfi maradna, de senki le sem szarja, mert ez már nem releváns... így elvadul... és megy...
és, csodálkozik a társadalom:)
a nő nem akar anya lenni, mert minek... nem akarja, hogy a férfi maradjon... mert minek...
és, ha netán anya is akarna lenni, akkor is így van.
az új "családmodell" már nem családmodell, hanem lóf....sz:)
ismét csak nyí

ez, egyre erőteljesebben így van, ha szerencsére nem is mindig...

sosem könnyű, épp ezért vállalás... és épp ezért szeretet... nem csak szerelem...

igen, abszolút kimondható pár alapvető nyí...
1. aki hálás tud lenni, képes becsülni a másikat, magát, a dolgokat, az kiállja a próbát...
2. akiben belül van az otthon, akárhol képes otthon lenni, és otthont teremteni... akiben nincsen, az sehol...
3. a boldogság nem kívül keresendő, és nem elérni kell... hanem belül van, és úgy dönteni, hogy hálás leszek, csodálkozom, becsülök, szeretek, gyönyörködöm, örülök... és arra koncentrálok, amim van, nem arra, amim nincsen...
a boldogsághoz boldognak kell lenni... a jó sétához sétálni kell...
4. ha szeretet van,minden van... ha szeretet nincs, semmi sem lesz...
ismét nyí :)
van még pár.... de most inkább kifújom az orrom, és szédülök, és tüsszögök, és köhögök...

létezik az "idők szava"
mindenkinek megadatik, hogy dönthessen...
minden kornak van ugyanolyan próbája is, meg mindegyiknek sajátja is...
ami a lélekben van az örök, és valós... ami az elmében van, az múlandó, és káprázat...
akik a lélekhez tartanak, vagy abból szemlélnek, azok mindenben meglátják, és megbecsülik az örökkévalót...
akik az elméhez tartanak, semmiben sem lelnek nyugalmat, és mindig elégedetlenek....

ha mindent elmondanék, amit gondolok, Önök 97%, hogy mindent letennének, hánynának, és elmennének szerzetesnek...
csak az a baj, hogy nincs olyan rend, ahol hagynák Önöket valódinak lenni...

Az apokalipszis a fátyol fellebbenését, leleplezést jelent:-).

- Szerelem?
A földi az égibe: beteljesületlen.
A földi a földibe: nem égi szerelem.
Az égi a földibe beteljesületlen.
Csakis az ég kegyelméből teljesülhet.

« Újabb bejegyzésekRégebbi bejegyzések »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14